Ga naar 'Veilige Datakoppeling'

Veilige Datakoppeling

De Special Interest Group Veilige Datakoppeling richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek.

De Special Interest Group (SIG) werkgroep ‘Veilige data koppeling’ richt zich op een veilige uitwisseling en koppeling van persoonsgebonden data t.b.v. onderzoek, met onderwerpen als standaardisatie met oog op internationaal en nationaal beleid, en innovatieve big data technologie ontwikkelingen. De beoogde doelstellingen zijn beleid en strategie te vormen m.b.t. deze thema’s.

Deze SIG werkgroep is mede tot stand gekomen vanuit de haalbaarheidsstudie ‘nationale TTP’, waartoe in 2015 verkennende bijeenkomsten zijn georganiseerd en interviews hebben plaatsgevonden met alle UMCs en RIVM, i.s.m. Mondriaan.

Deze SIG werkgroep, gefaciliteerd door SURF, en in nauwe samenwerking met Health-RI, creëert een netwerk waarin onderzoekers, informatiebeveiliging, beleidsmedewerkers, ICT managers van UMCs en instellingen, en andere stakeholders samenwerken met een gezamenlijk nationale belang voor onderzoek. Veilige data koppeling is essentieel in big data onderzoek voor persoonsgebonden data zoals in de medische en sociale wetenschappen.