Ga naar 'Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs'

Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs

De werkgroep is een laagdrempelig samenwerkingsverband van bibliotheekmedewerkers en maakt onderdeel uit van SHB, UKB en SURF.

We geven kennis en vaardigheden aan elkaar door in workshops en bijeenkomsten. Zo helpen we elkaar om een goede onderwijsondersteuning te geven aan docenten bij het ontwikkelen, delen en hergebruiken van (open) leermaterialen. Leer meer over slimme technieken om leermaterialen beter vindbaar te maken. Sluit je aan bij de werkgroep en ontdek hoe jouw kennis van waarde is voor andere bibliotheekmedewerkers.

Werkgroep Bibliotheken Open & Online onderwijs

In Nederland hebben medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken samen met SURF de werkgroep Bibliotheken en open en online onderwijs opgezet. De werkgroep richt zich op de versterking van de rol van bibliotheken bij de ondersteuning van onderwijs en de ontwikkeling van (open) online onderwijs en (open) online onderwijsmateriaal.

De werkgroep stimuleert kennisdeling en organiseert activiteiten om het oppakken van deze groeiende rol actief te bevorderen bij Hogeschool en Universiteitsbibliotheken.

De werkgroep kent een brede samenstelling, met 45 leden vanuit 22 HO instellingen: 9 HBO’s en 13 WO en richt zich op de volgende thema's: Auteursrechten, Open education, Beheer, delen en creëren van onderwijsmateriaal, Kennisdeling en doorontwikkeling.

Maak ook deel uit van deze werkgroep

Medewerkers van universiteits- en hogeschoolbibliotheken met interesse voor de ontwikkeling van (open) onderwijsmateriaal zijn van harte welkom zich aan te melden voor de werkgroep. Zie aanmelden.

Bekijk hier onze flyer, voor nieuwe leden, en de wijze waarop wij docenten ondersteunen die samenwerken in vakcommunities.

Voor meer informatie over onze activiteiten, bijeenkomsten, tips, etc. ga naar https://sites.google.com/vu.nl/biebooo