Artificial intelligence - Gebruik in het hoger onderwijs

Net voor de zomervakantie verscheen het Educause Special Report ‘Artificial intelligence: where are we now?’ Naast artikelen over o.a. kansen en bedreigingen, en de ethische verantwoordelijkheid die de inzet van AI met zich mee brengt, een artikel over ‘drie voordelen bij het combineren van AI met menselijk toezicht voor online proctoring’ en een artikel over ‘drie manieren hoe AI studenten met een beperking kan helpen’ zijn ook de bevindingen van een ‘quick poll’ beschreven naar de inzet van AI in het hoger onderwijs (in de VS). 

Dit is een bijdrage in een reeks van blogs die de Special Interest Group AI in Education het komend jaar zal publiceren.

Om inzicht te krijgen in welke mate AI in het onderwijs wordt ingezet, worden drie categorieën van gebruik onderscheiden: 
-    educatieve taken  
-    student succes en support taken
-    institutionele taken

AI gebruik bij educatieve taken

Bij het gebruik voor educatieve taken wordt AI het meest ingezet voor proctoring en plagiaat-detectie. Voor educatieve taken zoals feedback geven op opdrachten, tutoring, het uitvoeren van toetsen en het beoordelen van opdrachten wordt AI nog nauwelijks ingezet en zijn ook weinig plannen (zie figure 1).   

AI gebruik bij studentensucces en support taken

In de categorie ‘studentensucces en support taken’ valt vooral op dat 36% van de respondenten aangaf dat chatbots en digitale assistenten ergens op de campus worden ingezet, terwijl 17% van de respondenten aangaf dat er binnen de instelling plannen zijn om er een start mee te maken of dat er al een pilot loopt. Een beperkte groep gaf aan dat er al gewerkt wordt met student succes tools, zoals het identificeren van studenten met een academisch risico (zie figure 2).

AI gebruik bij institutionele taken

In de derde categorie, ‘institutionele taken’ wordt AI bij de meeste respondenten niet ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plannen van curricula, bijdragen aan financiële besluitvorming of aan erkenningsbesluiten (zie figure 3). 

Meer weten? Lees het hele rapport: SPECIAL REPORT - ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Where Are We Now? (educause.edu)

Figure 1 - AI usage for instructional tasks
Figure 1 - AI usage for instructional tasks
figure 2 - AI usage for student success and support tasks
figure 2 - AI usage for student success and support tasks
figure 3 - AI usage for institutional tasks
figure 3 - AI usage for institutional tasks

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties