Ethische overwegingen rondom inzet AI in het onderwijs

In de online sessie op 25 juni  in het kader van de maand van AI in het Onderwijs discussieerde aanwezig over het belang van ethische overwegingen bij het gebruik van AI in het onderwijs. In deze sessie presenteerde de SIG AI in het Onderwijs haar zojuist gepubliceerde discussiepaper:  “ Ethisch  gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs”. In dit paper komen diverse ontwikkelingen en uitdagingen voor de instellingen samen.  https://edu.nl/vm8f6

“Onderwijs is een bijzonder onderdeel van onze maatschappij. Het vormt de burgers van de toekomst en stimuleert de ontwikkeling van onze kenniseconomie. Veel lopende discussies gaan over de impact van digitale technologieën op het onderwijs. Voor artificiële intelligentie (AI) is dat niet anders. Maar hoe zorgen we dat we met het experimenteren en innoveren met AI het juiste doen?” Het paper geeft invulling op deze vragen vanuit een ethisch perpectief.

wordcloud discussiesessie ethiek Ethische overwegingen rondom inzet AI in het onderwijs
wordcloud discussie ethiek AI in Onderwijs

De leuke en boeiende discussie maakte duidelijk dat een gesprek over ethische overwegingen geen discussie is voor alleen specialisten maar juist een gesprek is waar iedereen bij betrokken moet en wil worden. Studenten, docenten, juristen, beleidsmakers en ook de ICT leveranciers. De discussies  over AI in het Onderwijs gaan vaak over de risico’s en gebrek aan inzicht in de AI Toepassingen.

De uitkomst die ik uit het gesprek van vrijdag meeneem is dat de belevenis en betrokkenheid van de student en docent een centrale rol speelt bij het juiste doen. Autonomie, het recht om te kunnen kiezen en “the human in the loop” in het  onderwijs met AI tools zijn belangrijk uitgangspunt voor succesvol gebruik van AI toepassingen in het Onderwijs. Een tweede punt om mee te nemen is dat voor de instelling, voor koepels als SURF en de VSNU en de overheid er een taak is weggelegd om het gesprek aan te gaan over ethische normen en afwegingen en waar nodig in goed overleg van kaders en richtlijnen te voorzien.

Uit de de sessie kwam een helder advies dat het ontwikkelen van ethische overwegingen en het toetsen daarvan bij uitstek een gemeenschappelijke activiteit is van alle instellingen en betrokken partners. Het zou een gemiste kans zijn als elke  instellingen deze zelf gaan invullen. Dit werkt rechtsongelijkheid voor studenten en docenten in de hand.

Hierbij roep ik iedereen op namens mijn collega SIG leden om het discussiepaper goed te lezen en zeker van commentaar en aanbevelingen te voorzien. 

Auteur

Innovation, ideas, visions for e-learning at the University of Amsterdam…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties