Lid Kernteam in de spotlight: Heleen van der Laan stelt zich voor!

De SIG heeft als doel om een levendige community te bouwen en onderhouden rondom de inzet van AI in het onderwijs. De leden van het kernteam ondernemen daarvoor allerlei acties. Maar wie zijn de leden van het kernteam eigenlijk? Wat vinden ze interessant en waarvoor kun je bij hen terecht? Antwoorden op al deze vragen en meer publiceren we de komende maanden in een reeks blogs waarin alle leden zich persoonlijk voorstellen. De eerste in deze reeks is van Heleen van der Laan, informatiemanager ROC van Amsterdam.

foto van schrijver

 

Achtergrond

Mijn naam is Heleen van der Laan. Ik heb Fysische Geografie gestudeerd aan de UvA. Hoewel ik dacht net als mijn vader bètawetenschapper te worden, kroop het bloed waar het niet gaan kon, raakte ik gefascineerd door het proces van leren en ging ik lesgeven. Zelf heb ik op een Montessori Lyceum gezeten en deze vorm van gepersonaliseerd leren avant la lettre paste mij enorm goed. Ook in mijn latere leven heb ik enorm veel profijt gehad van het gevoel van eigenaarschap over mijn eigen ontwikkeling. En wat zou het mooi zijn als alle jongeren in Nederland ergens in hun school- en studieloopbaan ervaren dat leren leuk is, en voelen hoe mooi het is om een waardevolle plek in te nemen in onze maatschappij!

Waarom AI in Onderwijs

Op dit moment werk ik in het mbo, als informatiemanager bij ROC van Amsterdam. Een wereld die snel moet meebewegen met de veranderende vraag uit de maatschappij en waar op het gebied van digitalisering veel te doen is. Met uitzondering van de recente ontwikkelingen rond ChatGPT , merken onze studenten en docenten nog weinig van AI in het onderwijs, maar ik vind het van groot belang dat we ons als mbo verdiepen in wat het voor onze sector kan brengen. En welke rol AI sowieso zal spelen – ook al denk je dat je er nog niks mee doet :-).

Mijn hoop is dat onze studenten uiteindelijk met behulp van dashboards een goed overzicht hebben in waar ze staan binnen hun opleiding en dat ze op gepaste en afgewogen wijze suggesties krijgen van te volgen modules, extra oefenstof of interessante kwesties. De uitdaging zit hem er voor mij in dat dit ten dienste moet staan van het vergroten van eigenaarschap over het leerproces van de student en dat AI dit eigenaarschap zeker niet moet vervangen.

Mocht je een gesprekspartner zoeken m.b.t. de impact van AI toepassingen op het MBO onderwijs, dan hoor ik het graag.

Ter inspiratie

En dan wordt mij nog een tip gevraagd. Welnu, de pareltjes op het gebied van AI laat ik graag aan de AI experts binnen ons netwerk. Ik wil graag Johannes Visser noemen, Correspondent Onderwijs bij De Correspondent die mij altijd weer aan het denken zet over culturele patronen binnen ons onderwijs.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties