Netwerkbijeenkomst over AI in het mbo voor professionals door OCW

De directie mbo van het ministerie van OCW organiseert op dinsdag 5 december een netwerkbijeenkomst over AI in het mbo.

Waarom deze bijeenkomst?

Het afgelopen jaar is het gebruik van AI-toepassingen sterk toegenomen. Ook in het onderwijs en de beroepenpraktijk volgen de ontwikkelingen met AI elkaar snel op. Op dit moment is precieze impact nog lastig vast te stellen, maar dat AI een steeds grotere invloed op het mbo-onderwijs en werkveld heeft, staat vast. De ambitie is om het gebruik van AI een goede plek in het onderwijs te geven, zonder dat dit ten koste gaat van centrale onderwijswaarden en publieke belangen. De vraag is hoe we dit de komende jaren kunnen vormgeven en welke acties vanuit verschillende partijen nodig zijn om het gebruik van AI in goede banen te leiden.  

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals binnen het onderwijs en het bedrijfsleven die zich bezighouden met of interesseren voor AI in het mbo, en ideeën hebben over de manier waarop het gebruik van AI hand in hand kan gaan met het beschermen van onderwijswaarden.

Hoe ziet de bijeenkomst eruit?

De bijeenkomst zal uit twee delen bestaan:

  • Presentaties over recent uitgevoerde verkenningen door OCW en SBB naar AI, en over de verwachte impact van de Europese AI Act.
  • Discussie in kleine subgroepen over het beschermen van onderwijswaarden en wat er vanuit verschillende partijen nodig is.

Waar en wanneer gaat de bijeenkomst plaatsvinden?

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 december tussen 9.30-12.00 uur op een nog nader te bepalen locatie in de buurt van Utrecht Centraal. Na afloop is er een gezamenlijk lunch.

Hoe meld ik mij aan?

Jezelf aanmelden kan via een online aanmeldformulier: https://forms.office.com/e/e5d8339hiJ. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvang je meer informatie over het programma.

Aan de netwerkbijeenkomst kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Wacht dus niet te lang met het doorgeven van je aanwezigheid.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar j.m.vanmierlo@minocw.nl

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties