Open Call voor ontwerpers: ontwerp 'Better Images of AI'

Herken je het? Weer zo'n rapport over AI met op de voorkant een robot die met zijn vinger naar een mens reikt of de Terminator op een slide over de risico's van AI? Better Images of AI is een initiatief om communicatie over AI door beeldvormen te verbeteren. En ze hebben nu een open call voor ontwerpers en kunstenaars om een bijdrage te leveren.

Afbeelding van wat cliches rondom AI beeldvorming, zoals gloeiende hersenen en terminator.
Illustrerende voorbeeld van de Better Images of AI website

Abstracte, futuristische, sci-fi afbeeldingen van AI helpen ons niet in de gesprekken over de rol van AI in onze maatschappij. Het schept de verkeerde verwachtingen (zowel positief als negatief) en zaait angst over de toekomst. En problematisch genoeg vertellen die afbeeldingen ons ook nog niets nieuws, ze leggen niet uit hoe de systemen werken of wat voor impact ze kunnen hebben.

Daarom is in samenwerking tussen We and AI, de BBC, en Leverhulm CFI het Better Images of AI initiatief opgericht. Zij verzamelen een databank aan betere afbeeldingen over AI, die ook nog eens onder een Creative Commons license te gebruiken zijn. Zoals de afbeeldingen in deze blogpost.

A laptopogram on a plain background with very simplistic black-outlined blocks stretching across the centre, almost end to end. The blocks are linked, but not solidly, often leaving small gaps between the objects suggesting they could still shift around and recombine.
Philipp Schmitt / Better Images of AI / Neural network diagram / CC-BY 4.0

Nu hebben zij een open call voor ontwerpers en kunstenaars om afbeeldingen voor hun databank te ontwerpen. De deadline voor inschrijven in de call is 25 september.

Het doel is om afbeeldingen te ontwerpen die mensen helpen de technologie te begrijpen en AI te de-mystificeren. Voor deze call zijn specifiek thema's rondom responsible AI gekozen, zoals; explainable AI, machine-in-the-loop, en AI governance.

Voor een uitgebreide beschrijving van de call: https://nadiapiet.notion.site/OPEN-CALL-Better-Images-of-Responsible-AI…

Nine small images with schematic representations of differently shaped neural networks, a human hand making a different gesture is placed behind each network.
Alexa Steinbrück / Better Images of AI / Explainable AI / CC-BY 4.0

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties