Talkshow Stip op de Horizon AIED

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren”. In deze talkshow gaan we het hebben over de toekomst. ChatGPT heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt dat AI een maatschappijbrede impact zal hebben. Waarbij iedereen, en dus ook het onderwijs, zal worden geraakt? Waar willen we heen met het onderwijs en AI? Naar welke stip op de horizon werken we toe?

Meld je hier aan: https://edu.nl/3ypxv

Klink hier om naar de livestream te gaan.

landscape of the beach during a sunset, colouring-in sheet with red pen and red dot on the horizon

We gaan hierover online in gesprek met verschillende sprekers:
 

  • Irvette Tempelman is voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. Deze werkgroep richt zich op de vragen zoals hoe we ons als samenleving moeten verhouden tot AI. Hoe borgen we onze publieke waarden bij de ontwikkeling en toepassing van AI? De werkgroep werkt aan manieren om samen met mensen te leren en te ontdekken wat de beste en meest wenselijke AI-oplossingen zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van ELSA labs. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Deze mooie verzameling disciplines vormen een goede basis voor het ontwikkelen van labs.
     

  • JaapJan Vroom is strategisch adviseur educational Innovation en strategisch expert Data enhanced Education. Hij is ook lid van het kernteam van de Pilothub Studiedata en AI van de Npuls (achtjarig programma om het onderwijs in het mbo en hoger onderwijs te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten). De Pilothub wilt o.a. een onderwijssector breed Netwerk Studiedata en AI creëren waarbij er continu worden geïnventariseerd naar de behoeften en gezocht wordt naar innovatieve ideeën. Ze willen ook een gezamenlijke visie ontwikkelen op de toekomstgerichte inzet van Studiedata en AI.
     

  • Wietse van Bruggen is adviseur bij Stichting Kennisnet op het gebied van technologische innovatie. Om meer grip en sturing te geven is Kennisnet bezig met het ontwikkelen van een gewenst en gedragen toekomstscenario voor generatieve AI en het funderend onderwijs. Hoe ziet een wenselijke toekomst van onderwijs en generatieve AI eruit? Wat is er belangrijk in deze toekomst? En als we dit gewenste toekomstbeeld willen bereiken, wat is er dan nodig om daar te komen?

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen