Een implementatieplan voor learning analytics opstellen met het LACM

Wil jij onderwijs gaan verbeteren aan de hand van learning analytics maar lastig hiermee te beginnen? Of al op kleine schaal ervaring opgedaan en nu van plan op te schalen naar opleidings-, faculteits- of instellingsniveau? Wij (onderzoekers van de HU) kunnen helpen inzicht te krijgen in welke organisatorische vaardigheden met betrekking tot learning analytics al binnen de instelling aanwezig zijn en welke nog ontwikkeld moeten worden. Onlangs is het tijdens mijn promotieonderzoek ontwikkelde model – het Learning Analytics Capability Model – vertaald naar een praktische applicatie. Om het model en de applicatie in de praktijk te toetsen zoeken wij geïnteresseerden die werkzaam zijn binnen hoger onderwijsinstellingen om gedurende een dagdeel in kleine teams een implementatieplan voor de eigen instelling willen maken.

Beoogde deelnemers: beleidsmakers, ICTO-medewerkers, informatiemanagers, projectleiders, institutional researchers en data-analisten die bezig zijn of aan de slag willen met learning analytics binnen hun instelling in het hoger onderwijs.

Doel: gebruikmakend van de applicatie en onder leiding van een expert een learning analytics implementatieplan (‘roadmap’) voor de eigen instelling opstellen.

Planning: de sessie duurt een dagdeel en kan in overleg in augustus, september of begin oktober worden ingepland.

Onderzoek: de resultaten van de sessie worden in geanonimiseerde vorm gebruikt om een wetenschappelijk artikel over de validatie van het Learning Analytics Capability Model te schrijven.    

Locatie: gezien de huidige omstandigheden zal deze sessie online plaatsvinden.

Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via justian.knobbout@hu.nl of 06 - 28 32 14 37.

LACM dashboard
LACM dashboard

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties