Visie op inzet van AI in het onderwijs

‘Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence. De SURF Special Interest Group “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.’ Zo begint onze visie, die we op 4 juni presenteerden in een online sessie. Dat het thema leeft blijkt uit de levendige discussie met de zo’n 50 aanwezigen. In deze bijdrage bespreken we de bijeenkomst na.

Een korte uitvraag leert, dat er naast een paar docenten en onderzoekers een grote groep ‘anders’ aanwezig is, grotendeels bestaande uit (beleids-)adviseurs onderwijs (en IT), informatiespecialisten, informatiemanagers en projectleiders, maar ook een student-docent en een radioloog met onderwijstaken. Er is voornamelijk geen tot weinig ervaring met AI in het onderwijs:

Wie waren aanwezig
Wie waren aanwezig

Wat is AI eigenlijk?

Deze vraag stellen we aan het publiek. Er komen verschillende antwoorden, zoals:

  • Software die lerenden ondersteunt in het (beter) leren. Geautomatiseerde interactie is daarbij belangrijk ('communicative interaction')
  • Op basis van meerdere bronnen data met elkaar confronteren zodat er voorspelling of onderbouwing is bij beslissingen
  • naast data-gebaseerde technieken ook meer kennis-gebaseerde systemen waar het modelleren van expertise of intelligente interactie een rol speelt.
  • Ik zie AI als veel breder dan alleen maar techniek, natuurlijk krijgt het een vertaling naar de techniek, maar ethiek is hier ook belangrijk in, psychonomie, filosofie, ….
  • Data Science is het gebruik van data om tot nieuwe inzichten te komen, AI is daar een onderdeel van, vooral gericht op het inrichten van 'machines' die een zelfstandig een taak kunnen uitvoeren.
  • Een verschil is vaak wel dat bij AI deze dataverwerking/interpretative geautomatiseerd is, en de mens een beetje uit de loop is gehaald.
  • uiteindelijk blijft het mensenwerk om de AI-programma's te schrijven en code kan een eigen leven gaan leiden. De human-in-the-loop is waardevol om in de gaten te houden. Mensen in de uitvoering zijn en blijven belangrijk.

AI is een containerbegrip waar mensen verschillende invullingen aan geven. Je hoeft de krant maar op te starten en je leest erover. Het gaat in onze beleving vooral om het gebruik van data, het zinvol interpreteren van die data en op een slimme manier omgaan met die data om (in geval van het onderwijs) leerprocessen te verbeteren. Dit doen we door de inzichten die uit de data komen te gebruiken, of via tools die de verkregen inzichten direct in de onderwijspraktijk verwerken.

Visie op inzet van AI in het onderwijs

‘Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van AI. De SIG “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.’  

We beschrijven in de visie ook onze kernwaarden, prioriteiten en de acties die we als SIG zullen ondernemen om de visie werkelijkheid te laten worden. Voor de inhoud ervan verwijzen we naar bijgevoegde documenten. Op onze vraag of de aanwezigen onze prioriteiten en activiteiten herkennen ontvangen we naast ruime instemming ook verbetersuggesties: die nemen we mee naar de volgende bijeenkomst van het kernteam van de SIG!

We blijven open staan voor feedback op de bijgevoegde visie. Heb je ideeën hierover, geef dit aan hieronder in de comments of neem contact met ons op.

Meerwaarde, slimme studenten en barrières met AI

We stellen drie vragen aan de aanwezigen. De antwoorden leiden tot interessante discussies, zowel in het gesprek als in de chat:

  1. Ik draag het liefste de volgende taak/werkzaamheden over aan AI en haal zo de meeste meerwaarde uit AI en uit mezelf (meerdere antwoorden mogelijk):
  2. Studenten gebruiken steeds meer AI toepassingen om hun eigen werkstukken te maken. Als docent (stel je voor) ga ik hier als volgt mee om:
  3. Ik zie de mogelijkheden, maar ervaar de volgende barrières om AI in te zetten in het onderwijs:

Omdat we de antwoorden van de deelnemers graag in breder publiek willen delen komen we hier in een volgende bijdrage in de community uitgebreider op terug. Wil je direct bij publicatie van deze bijdrage op de hoogte zijn? Meld je dan als volger aan.  

de sessie in één woord
de sessie in één woord

Juni is de maand van AI in het onderwijs

Op 25 juni van 11.00-u tot 12.00u organiseert de SIG AI in Education een 2e online sessie Ethische overwegingen rondom inzet AI in het onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de verschillende ethische perspectieven en beschikbare methoden en technieken waarmee toepassingen van AI in het onderwijs kunnen worden beoordeeld.

Daarnaast zijn er in juni nog veel meer interessante activiteiten en sessies. Klik hier voor een overzicht van alle events, meld je aan en deel jouw kennis met ons.

Tot slot

De online sessie werd gefaciliteerd door Ageeth Lindner en Susanne van Aardenne namens het kernteam van de SIG AI in Education. De visie en de presentatie erover vind je hier:

Visie op de inzet van AI in het onderwijs - Special Interest Group Artificial Intelligence in Education

Presentatie van de visie op de inzet van AI in het onderwijs

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties