Ga naar 'Digitaal Toetsen'

Digitaal Toetsen

Er wordt steeds meer digitaal getoetst. Hiermee neemt de vraag naar veilige digitale toetswerkplekken toe. Tegelijk zien we dat toetsen steeds meer een leermoment wordt. De focus verschuift naar het verzamelen van data op verschillende momenten in de opleiding en het geven van feedback aan studenten op basis van deze ‘datapunten’. De Special Interest Group Digitaal toetsen en SURF houden je via deze pagina's op de hoogte van ontwikkelingen, vraagstukken en oplossingen. Volg deze pagina om bij te blijven. En heb je zelf iets te delen plaats dan zelf een artikel! Ben je op zoek naar experts? Klik op 'over de community' om in contact te komen met het kernteam van de SIG Digitaal toetsen.

Special interest groep Digitaal Toetsen
De SIG Digitaal Toetsen faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. De special interest group brengt landelijke experts en gebruikers bij elkaar, zowel online als face-to-face, met als doel meer én beter digitaal toetsen te realiseren.
 
Kernteam SIG Digitaal Toetsen
De activiteiten van de SIG Digitaal Toetsen worden gecoördineerd door een kernteam van experts uit de instellingen. De leden van het kernteam zie je hiernaast. Voorzitter van het kernteam is Sharon Klinkenberg en Michel Kao is secretaris. Annette Peet is contactpersoon vanuit SURF voor het kernteam.