Ga naar 'Digitaal Toetsen'

Digitaal Toetsen

Blijf bij over onderwerpen als online proctoring, veilig en flexibel toetsen en alternatieve toetsvormen.

Special interest groep Digitaal Toetsen
De SIG Digitaal Toetsen faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. De special interest group brengt landelijke experts en gebruikers bij elkaar, zowel online als face-to-face, met als doel meer én beter digitaal toetsen te realiseren.
 
Kernteam SIG Digitaal Toetsen
De activiteiten van de SIG Digitaal Toetsen worden gecoördineerd door een kernteam van experts uit de instellingen. De leden van het kernteam zie je hiernaast. Voorzitter van het kernteam is Sharon Klinkenberg en Michel Kao is secretaris. Annette Peet is contactpersoon vanuit SURF voor het kernteam. 

    Werkgroep Toetsen op afstand
    De SIG Digitaal toetsen werkt nauw samen met de Werkgroep Toetsen op Afstand, die sinds eind 2020 onderdeel vormt van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.