Toegankelijk toetsen is noodzaak, draagvlak is nodig: hoe organiseer je dat?

Een van de knelpunten bij het organiseren van toegankelijke toetsen en examens is draagvlak van betrokkenen. Daarbij gaat het om draagvlak van iedereen die betrokken is bij de keten voor toetsing en examinering, zoals docenten, examencommissies, opleidingscommissies en ook externe toetsleveranciers. Hoe organiseer je draagvlak? Het DINAMO-model helpt je daarbij.

Feiten en cijfers vanuit onderzoek

Toetsen en examens zijn niet altijd toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld voor studenten met een ondersteuningsvraag. Uit de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022 blijkt dat in het hoger onderwijs 34 procent van de studenten een functiebeperking heeft, waarvan 39 procent belemmering ervaart tijdens de studie (Van den Broek, Termorshuizen & Cuppen, 2022). Een aanzienlijk deel van de groep studenten met een functiebeperking gebruikt voorzieningen bij toetsing, namelijk 42 procent. Van studenten met een ondersteuningsvraag, vanwege een bijzondere omstandigheid, maakt bijna 20 procent gebruik van aanpassingen van toetsen. Deze cijfers laten zien dat voor veel studenten toetsen niet van zichzelf volledig toegankelijk zijn.

Het DINAMO-model als hulpmiddel voor het creëren van draagvlak

Volgens het DINAMO-model van Metselaar zijn drie aspecten bepalend voor de bereidheid om een verandering te bewerkstelligen, namelijk: 

  1. Het willen veranderen waarbij de betrokkenheid, het zien van de meerwaarde, de emoties en de gevolgen voor het werk een rol spelen.
  2. Het moeten veranderen door interne en externe druk van collega’s en wet- en regelgeving.
  3. Het kunnen veranderen waarbij onder andere kennis en ervaring, aansturing, beheersbaarheid, timing en complexiteit een rol spelen.

Handreiking ‘Draagvlak creëren voor toegankelijk toetsen en examineren’

In de handreiking ‘Draagvlak creëren voor toegankelijk toetsen en examineren’ wordt uitgebreid ingegaan op het DINAMO-model. Het geeft je inzicht in de belangrijke aspecten en welke actoren daarbij van belang zijn. De leden van het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren gingen eerder ook met het DINAMO-model aan de slag. Deze gegevens kun je als startpunt gebruiken en verder uitwerken. In de handreiking zijn verder best practices opgenomen en tien tips die je daarbij helpen.

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren is voor professionals uit het hoger onderwijs en het mbo, zoals leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Lees meer over het netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren en mogelijkheid om aan te sluiten.

drie studenten in klaslokaal, afzonderlijk aan een witte tafel, achter elkaar met links een raampartij

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties