Gezocht: deskundigen voor opstellen programma van eisen online proctoring

Voor het studiejaar 22/23 willen SURF en instellingen voor hoger onderwijs samen optrekken om nieuwe licenties voor online proctoring aan te schaffen. Of dit gaat via een aanbesteding, een dynamisch aankoop systeem (DAS) en/of op zelfstandige basis is nu nog niet duidelijk, wel dat we deskundigen uit de instellingen nodig hebben om het programma van eisen en wensen op te stellen. We werken dit uit in vijf verschillende bouwblokken: techniek, functionaliteiten, privacy, security en gunningscriteria. Op elk van deze onderwerpen zoeken we 3 à 4 deskundigen.  Wil je meedoen,  meld je dan vóór 8 september aan bij annette.peet@surf.nl

Vier korte werksessies eind september - begin oktober  

In september en oktober organiseren we vier werksessies waarin per blok een groepje deskundigen aan de slag gaat met het opstellen van wensen en eisen.  De sessies duren 1,5 uur en vinden plaats op de dinsdagen 21 en 28 september en 5 en 12 oktober, van 16.00 - 17.30 uur. De sessies worden begeleid door SURF inkoop. Als ondersteunend materiaal is een aantal recente aanbestedingsdocumenten beschikbaar om de discussie over een goede set eisen en wensen te ondersteunen.  

Samen werken aan goede bouwblokken die iedereen kan gebruiken 

Het doel is om aan het eind van de sessies gezamenlijk robuuste en up-to-date bouwblokken voor een programma van eisen op te leveren waarmee alle bij SURF aangesloten instellingen hun voordeel kunnen doen. Voor de eventuele gezamenlijke aanbesteding, voor het DAS of door instellingen die zelfstandig nieuwe licenties willen aanschaffen. Door samen te werken en onze ervaringen te bundelen kunnen we een goede basis maken waar we allemaal iets aan hebben. We rekenen erop dat alle instellingen die verder willen gaan met online proctoring een bijdrage willen leveren aan de bouwblokken voor de toekomst. 

Meld je aan! 

Heb jij inmiddels veel ervaring met online proctoring, ben je deskundig op een van de genoemde gebieden en vind je het leuk om met deskundige collega’s in een aantal korte sessies tot een mooi resultaat te komen, meld je dan vóór 8 september aan via annette.peet@surf.nl  Vermeld in je bericht aan welk onderwerp je wilt meewerken: techniek, functionaliteiten, privacy, security of gunningscriteria. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties