8 teams voltooien eerste editie Data Science-leergang voor het hoger onderwijs

Op 5 juli 2022 sloten 8 teams vol enthousiasme de ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’ af. Deze leergang is ontwikkeld door het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA),  SURF en de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.  

Het doel van deze leergang is om bij instellingen beweging en verandering in gang te zetten op het gebied van studiedata. Niet alleen binnen afdelingen, maar instellingsbreed. De leergang richt zich op de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden, die tijdens het programma als team aan de slag gaan met een praktijkcasus vanuit de eigen instelling.

Naast het praktische gedeelte bieden verschillende experts in het inhoudelijke programma van de leergang een overzicht van de ‘state of the art’ op relevante terreinen. Het gaat dan om onderwerpen zoals analytics, machine learning, transformatie, privacy en ethiek, aangevuld met mooie praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Met het bestuurders-track worden ook bestuurders van de deelnemende instellingen uitgenodigd om aan te sluiten. Zij worden bij aanvang en bij afloop van de leergang betrokken, waardoor de inspanningen van de deelnemers worden gezien, en de projecten waaraan is gewerkt kunnen landen binnen de organisatie.

luisterend publiek jury
publiek en jury luisteren naar de pitches

8 teams met verschillende oplossingen
De teams van verschillende hogeronderwijsinstellingen (40 deelnemers van 11 instellingen) werkten tijdens de leergang aan een casus uit hun eigen organisatie. Het hele 'wheel of data science' werd daarbij benut.

De 8 teams werden gevormd door verschillende hoger onderwijsinstellingen: 

  • Hogeschool Rotterdam- Hogeschool Leiden
  • LOI/NTI
  • Tilburg University & Delft University (TU Delft)
  • Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  • Hogeschool Inholland
  • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • University of Groningen (RUG)
  • Eindhoven University of Technology (TU/e)

Tijdens de afsluitende dag presenteerde elk team aan een jury van onderwijsprofessionals waar ze tegenaan liepen, hoe ze daarmee omgingen en wat ze hebben bereikt. 

In pitches van 10 minuten lieten ze goed zien wat ze geleerd hebben in de leergang, die op 5 april startte. Dat bleek behoorlijk wat!

Met data en verschillende analyses gingen de teams op zoek naar verklaringen voor en  voorspellen en terugdringen van studie-uitval en drop-outs, het voorspellen van instroom van studenten in vakken en met studentgerichte learning analytics.  Daarbij kwamen ze uiteraard allerlei uitdagingen tegen en het ene team slaagde er beter in om voorspellende modellen te maken dan andere teams. Toch hebben alle teams de jury verrast met de resultaten en pitches. 

Voor sommige instellingen was de leergang een startpunt of wake-up call. Binnen andere teams werden modellen en tools ontwikkeld, die in de instelling nu verder worden ingebed.

Veel dank was er voor de verschillende coaches die de deelnemers bijstonden.

twee mensen presenteren
Tilburg University & Delft University (TU Delft)
presenteren
Hogeschool Rotterdam- Hogeschool Leiden
presenteren
LOI/NTI
presenterende persoon
Hogeschool Inholland
presenterende personen
Hogeschool Inholland
twee presenterende mensen
Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
presenterende persoon
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
presenterende personen
University of Groningen (RUG)
presenterende persoon
Eindhoven University of Technology (TU/e)

Hoog niveau met de Rijksuniversiteit Groningen als winnaar
Het was inspirerend om zoveel interactie, kennisdeling en gemeenschappelijke passie te zien bij de  teams.

De jury was van mening dat de kwaliteit van de pitches van hoog niveau was en had het moeilijk om de drie beste teams te kiezen. De Rijksuniversiteit Groningen kwam uiteindelijk als beste uit de bus. Net iets beter dan de Technische Universiteit Eindhoven en het gecombineerde team van Hogeschool Rotterdam / Hogeschool Leiden, die ook echt heel mooie vorderingen maakten.

Met een oplossing die Machine Learning (ML) combineerde met een dashboard won de RUG de Challenge. Jan-Willem Brijan en Antonio Giuliani lichtten toe hoe studenten die dreigen uit te vallen geïdentificeerd worden met ML en hoe het dashboard met realtime studiedata ervoor zorgt dat studenten zich gezien voelen.

“To make students not feel like a number we have to reduce them first to a number.” - J.W.B. 2022

winnaars challenge
de winnaars: RUG

De RUG is in de afgelopen maanden tijdens het doorlopen van de leergang ook gevolgd door een cameraploeg. Het resultaat daarvan delen we binnenkort in de vorm van een korte video-documentaire.

Voor de deelnemers werken we onder andere aan een online omgeving om ook na afloop van deze leergang kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen.

Nieuwe edities van de leergang
Op 20 september start de tweede editie van de Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs. Deze zit inmiddels al helemaal vol. Inschrijven is dus helaas niet meer mogelijk. Wanneer de data voor 2023 bekend zijn, zullen we dit natuurlijk laten weten. 

Meer informatie
Heb je interesse om in 2023 deel te nemen? Of wil je meer weten over de resultaten van een bepaalde instelling? Laat dat dan weten door een bericht te sturen aan karianne.vermaas@surf.nl 

 

groep mensen
Alle deelnemers op een rij

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties