Aankondiging: werksessie Studiedata & AI

In navolging van onze sessie over Learning Analytics van 19 januari, volgt een (bredere) werksessie Studiedata & AI op 15 maart. In deze sessie halen we graag informatie op om de pilothub Studiedata en AI binnen de Digitaliseringsimpuls verder vorm te geven.  De precieze invulling volgt later, maar meld je alvast aan.

Per 1 mei start de pilothub studiedata en AI binnen de Digitaliseringsimpuls. Het gebruiken van studiedata ten behoeve van Learning Analytics vormt hier ook een kernthema in. In de pilothub zal gewerkt worden aan vragen als: wat is er nodig om veilig en betrouwbaar studiedata en AI te kunnen gebruiken, hoe zetten we dat in ons onderwijs, welke bijdrage kan dat leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en manier van werken? En vooral, wat is daarvoor nodig? 

Op 15 maart gaan we, deels gebaseerd op de inzichten die we op 19 januari opdeden, verder in gesprek over deze onderwerpen. Meer informatie en de link om je aan te melden vind je hier

 

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties