De datavolwassenheid van je onderwijsinstelling bepalen? Doe de Quickscan Studiedata!

Hoe staat het met de datavolwassenheid van je onderwijsinstelling? Het is te bepalen met behulp van de Quickscan Studiedata - van het Versnellingsplan en Doorpakken op digitalisering. Jij vult de scan in over de huidige en de gewenste situatie en de quickscan geeft je vervolgens een inzicht in de score van jouw onderwijsinstelling. Zo zie je direct op welke vlakken verbetering mogelijk is.

Randvoorwaarden voor studiedata

Voor het gebruik van studiedata binnen onderwijsinstellingen is het van belang dat randvoorwaarden op verschillende thema’s in de bedrijfsvoering goed ontwikkeld zijn. In de quickscan beantwoord je een aantal vragen rondom vijf thema’s:

  • strategische keuzes;
  • het inrichting van processen;
  • de governance;
  • de IT-kant;
  • het meenemen van mensen en cultuur.

Op het gebied van deze vijf thema's vul je in wat de huidige situatie is, en wat de gewenste situatie zou zijn. De quickscan geeft je vervolgens inzicht in de score van jouw onderwijsinstelling afgezet tegen de gewenste situatie. Zo zie je direct op welke vlakken je instelling het gebruik van studiedata kan verbeteren.

Kennisclips

De scan laat je zien waar de instelling staat ten opzichte van de ideale situatie. Maar hoe kan een instelling vervolgens naar die ideale situatie toe groeien? Daarin ondersteunt de zone middels deze kennisclips.

In deze kennisclips legt de zone je uit welke theorie achter de quickscan schuilt, hoe je verandering in gang kunt zetten en welke drie multidimensionale thema’s je de ontwikkeling kunt richten. Ze gaan over het volwassenheidsmodel, studiedata, stakeholders en processen. Zo vertelt Rogier van de Wetering (Open Universiteit) je in de bovenste video over het volwassenheidsmodel.

Aan de slag met de Quickscan

Wil je meer informatie of direct aan de slag? Ga naar de Quickscan Studiedata. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar studiedata@versnellingsplan.nl.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties