Focusgroep learning analytics

Op vrijdag 22 oktober 12.00-14.00u organiseert SURF een focusgroep voor studenten over learning analytics. Doel van de focusgroep is het in kaart brengen van het perspectief van studenten op het gebruik van studiedata.

Door middel van learning analytics kan studiedata gebruikt worden om de begeleiding van studenten of de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Tegelijkertijd heeft de dataverzameling en het gebruik ervan ook risico’s. Maar hoe kijken studenten hier zélf tegenaan? Om hier meer inzicht in de krijgen, gaat SURF met studenten in gesprek!

We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie; Wat merken studenten nu van dataverzameling in de praktijk? Welke data worden volgens studenten verzameld? En welke kansen en risico’s van learning analytics zien zij? Vervolgens bespreken we wat dit alles betekent. Tot slot denken we na over hoe hoger onderwijsinstellingen met deze data om zouden moeten gaan.

De focusgroep wordt georganiseerd voor HBO- en WO-studenten die graag mee willen denken over het gebruik van studiedata in het onderwijs. Daarom wil ik u vragen om de focusgroep onder de aandacht te brengen van studenten. Deelname wordt beloond met een attentie in de vorm van een SURFspot tegoedbon. Opgeven kan door te mailen naar eva.stolk@surf.nl o.v.v. opleiding en onderwijsinstelling.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties