Kick-off Nationale Experimenteeromgeving Learning Analytics met mbo, hbo en wo

De volgende fase in het project Nationale Experimenteeromgeving Learning Analytics is afgetrapt! Op 30 mei zaten we met Graafschap College, Universiteit Twente en Haagse Hogeschool bij elkaar om de eerste stappen naar Learning-Analytics-experimenten te zetten!

"We willen echt gaan starten, en zorgen dat ze binnen onze instelling niet meer om ons heen kunnen!". Met die gedrevenheid startten we afgelopen donderdag met de kick-off van NELA.

Voor twee van de drie instellingen ging daaraan deelname aan de 'Leadership Challenge Data Analytics: EducationTrack' vooraf. Deze leergang heeft SURF samen met het Erasmus Center for Data Analytics inmiddels drie keer georganiseerd. De Universiteit Twente was onderdeel van de Proof of Concept die leidde tot deze nieuwe pilotfase van NELA.

presentatie van plannen voor learning analytics

"Na de LCDA-leergang is het mooi om nu met kennis van SURF en Npuls verder te gaan en echt te gaan experimenteren. We willen vandaag de rollen, tijdslijn en wat we gaan doen heel helder hebben. Dat helpt ons intern ook om draagvlak te krijgen. En dat hebben we nodig"

 

Video-kijkgedrag en studieloopbaan in kaart
De use-cases zijn uiteenlopend. Zo heeft Universiteit Twente de vraag hoe data rondom videokijkgedrag van studenten betrouwbaar verzameld kunnen worden. En dan LMS en videoplatform onafhankelijk. Dat is een grote technische vraag. In deze pilotfase is het streven om dichterbij dit moonshot te komen.

presentatie van plannen voor learning analytics

Het vraagstuk van Graafschap College draait in eerste instantie om inzichten via een dashboard voor studieloopbaanbegeleiders. Het Data Platform voor het Onderwijs (DPO) dat binnen het mbo al gebruikt wordt voor meer data-ondersteund onderwijs is daarbij een belangrijke omgeving, waarbij aangesloten zou moeten worden. Daardoor is wat we in deze pilot doen hopelijk ook te vertalen naar andere mbo-instellingen.

Het multidisciplinaire team van de Haagse Hogeschool richt zich ook op de ontwikkeling van een dashboard met inzichten in de voortgang van studenten gecombineerd met informatie over het welzijn van studenten. Het idee is dat deze input gebruikt zal worden als input voor gesprekken tussen studenten en studieloopbaanbegeleiders. Het verbinden van data uit verschillende systemen is daarbij belangrijk, want studieloopbaanbegeleiders willen niet nog iets ernáást. Er zijn immers al zoveel systemen en data waarvan ze gebruik maken. De ambitie voor over 5 jaar is groot: alle SLB'ers en studenten maken gebruik van het mixed method dashboard.

 plannen maken voor learning analytics
aan het werk aan plannen voor learning analytics

In de subsessies met de verschillende instellingen zijn we ingegaan op:

  • meetbare doelen, zodat we aan het eind van dit traject kunnen evalueren)

  • verschillende uitdagingen: van tijd, processen en draagvlak in de organisatie tot samenwerking met leveranciers en van techniek en data tot privacy en meer.

  • milestones, tijdslijnen en planning van de eerste activiteiten

  • technische voorwaarden en uitdagingen: wat hebben we nodig aan data en technologie, waar moeten we op aansluiten etcetera.

  • de manier waarop we intern met elkaar communiceren en kennisdelen en wat we hoe ook extern delen.

mensen werken in groepjes aan hun plannen voor learning analytics

Samen veel te leren: in technische en organisatorische zin
We gaan samen onderweg. Een mooie uitdaging vanuit het perspectief van SURF/Npuls is hoe we ondanks de verschillende type instellingen en usecases toch één geheel maken van NELA, waardoor de experimenteeromgeving ook voor andere instellingen dan de drie deelnemende instellingen te gebruiken is.

Alle deelnemende instellingen geven aan dat er nog veel te leren valt op het gebied van Learning Analytics. In technische zin, en ook als het gaat om de vraag: hoe anticiperen we als instelling op alle ontwikkelingen op het gebied van data en learning analytics?

We pakken gelijk door. Alles wat er in de subsessies is opgehaald verwerken we nu tot een startdocument per instelling. Dat bespreken we nog voor de zomervakantie met elkaar in een werksessie per instelling.

Volg ons hier om niets te missen over alle NELA-ontwikkelingen!

team NELA

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie