Lancering referentiekader versie 1.0 – wat kun je ermee?

Op 11 mei 2022 is het ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’ gelanceerd als onderdeel van het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Bij de Universiteit Utrecht zijn wij momenteel bezig met het opstellen van een visie en beleid rondom een specifiek gebruik van studiedata, namelijk de inzet van Learning Analytics. Wij hebben daarom de ontwikkeling van het referentiekader met veel interesse gevolgd, en onze Privacy Officer was 11 mei aanwezig bij de officiële lancering

Wat is het referentiekader precies en wat kun je ermee als instelling? Het referentiekader is een nuttig instrument bij het nadenken over en het opstellen van kaders rondom alle ethische en juridische zaken rondom het gebruik van studiedata. Zoals het versnellingsplan zelf vermeldt was de lancering van het referentiekader een belangrijke mijlpaal, want “Het markeert het startpunt voor een transparant gesprek over het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata”. Dit is inderdaad hoe wij het referentiekader ook gebruikt hebben. In het document wordt een duidelijk overzicht gegeven van aspecten die belangrijk zijn om te adresseren, zoals transparantie, verantwoordelijkheden van de instelling, en de rechten van de student. Dit was voor ons het “startpunt” om al deze zaken concreet in te gaan vullen.

De kracht van het referentiekader schuilt er daarnaast in dat het opgesteld is door samenwerking met een expertgroep en een klankbordgroep, waardoor het een breed gedragen document is.

Na de officiële lancering van het referentiekader was er ook gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat het referentiekader een startpunt is en geen kant en klare antwoorden biedt; iedere instelling maakt haar eigen keuzes in de specifieke toepassing van studiedata. Er zijn juridische kaders waaraan je je als instelling te houden hebt, maar de specifieke doeleinden waarover je studiedata gebruikt, moet de instelling zelf opstellen. Hierbij kan het helpen om na te denken over welke ethische principes belangrijk zijn binnen de instelling. Voorbeelden die in het referentiekader genoemd worden zijn aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, en ruimte voor de menselijke maat.

Het is vooral belangrijk om in gesprek te blijven over dit onderwerp. Goed om te weten is dat het versnellingsplan een uitgebreide website heeft opgesteld met uitleg en achtergrond bij het referentiekader. Ook organiseert SURF een leergang van 3 dagdelen waarin uitgelegd wordt hoe je het referentiekader kunt gebruiken in jouw instelling.

 

Lancering referentiekader 11 mei
Het Referentiekader wordt overhandigd aan Pieter Duisenberg (m) en Maurice Limmen (r), voorzitters van Vereniging Universiteiten Nederland en Vereniging Hogescholen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties