Leergang Data Science: Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs

In samenwerking met het Erasmus Center for Data Analytics (ECDA) en SURF heeft de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een data science-leergang ontwikkeld die is toegespitst op het hoger onderwijs in Nederland: de ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’.

Het doel van deze leergang is om bij instellingen beweging en verandering in gang te zetten op het gebied van studiedata. Niet enkel en alleen binnen afdelingen, maar juist instellingsbreed. De leergang richt zich op de samenwerking tussen collega’s met verschillende achtergronden, die tijdens het programma als team aan de slag gaan met een praktijkcasus vanuit de eigen instelling.

Naast dit praktische gedeelte bieden verschillende experts in het inhoudelijke programma van de leergang een overzicht van de ‘state of the art’ op relevante terreinen. Het gaat hierbij om onderwerpen als analytics, machine learning, transformatie, privacy en ethiek, aangevuld met aansprekende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Met het bestuurders-track worden ook bestuurders van de deelnemende instellingen uitgenodigd om aan te sluiten. Zij worden bij aanvang en bij afloop van de leergang betrokken, waardoor de inspanningen van de deelnemers worden gezien, en de projecten waaraan is gewerkt kunnen landen binnen de organisatie.

Wil je meer weten over de leergang ‘Leadership challenge analytics en AI in het hoger onderwijs’? Bekijk de brochure of raadpleeg de website van SURF. Via deze website kunnen ook aanmeldingen worden ingediend. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15 personen) start de leergang op 5 april 2022.

Opleidingsdirecteur

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties