Terugblik learning analytics - een studentenperspectief

De afgelopen weken verscheen de reeks ‘learning analytics – een studentenperspectief’, waarin we wekelijks schreven over het studentenperspectief op learning analytics. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de publicaties.

We begonnen de reeks met een interview met Prince Illis, student economie aan de Erasmus Universiteit. Illis vertelde in het artikel kritisch te zijn op het verzamelen van studiedata. Hij uitte zijn zorgen over een mogelijk verkeerde interpretatie en zei directe feedback te prefereren boven het bestuderen van studiedata. Al met al vindt Illis dat er vooral algemene data verzameld zouden moeten worden, vanwege het risico op verkeerde conclusies bij analyse van individuele data. Lees het hele artikel hier.

In een volgend artikel werd student Wim Hermans geïnterviewd over het gebruik van studiedata. Hermans was over het algemeen positief gestemd over learning analytics. Wel benoemde hij ook belangrijke risico’s; Hoe privacygevoelig zijn die data? Worden ze opgeslagen met of zonder onze toestemming? Hermans zag bij onderwijsinstellingen vooral kansen in het analyseren van data over onder meer hoorcolleges, werkgroepen en tentamens, mits er sprake is van totale transparantie. Lees het hele artikel hier.

Op de SURF Onderwijsdagen 2021 werd een aflevering van de podcast ‘de Tjipcast’ opgenomen. Tjip de Jong ging live in gesprek met een student, een expert learning analytics, en een adviseur onderwijsinnovatie over de inzet van studiedata in het hoger onderwijs. Het publiek dat hierbij aanwezig was, werd in het gesprek betrokken aan de hand van stellingen. De aflevering is hier terug te luisteren.

Op 30 november publiceerden we een artikel over een focusgroep die we voor studenten organiseerden over studiedata. De studenten benoemden zowel kansen als risico’s van studiedata. Het zou volgens de studenten met name waardevol zijn om geaggregeerde data in te zetten voor de verbetering van het onderwijs. Analyse van studiedata op individueel niveau leek volgens de studenten minder wenslijk en kansrijk. Lees het hele artikel hier.

Vorige week lanceerden we de studenten challenge ‘Slim inzetten van studiedata’. Met de challenge dagen we studenten uit een toepassing te bedenken van studiedata op basis van een door hen uitgevoerd onderzoek. Hiermee maken zij kans op o.a. de hoofdprijs van €2.500 euro. Studenten kunnen deelnemen tot 31 januari. Lees het hele artikel hier.

Volgend jaar werken we door aan het thema ‘studentenperspectief op learning analytics’, en zullen we blijven publiceren.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties