Verslag van netwerkevenement 7 juni

Op 7 juni 2023 werd een netwerkeventement georganiseerd rondom Learning Analytics (LA). De opzet was volledig gericht op kennismaken en uitwisseling. Deelnemers presenteerden kort een lopend project of een 1-minuut pitch over hun bezigheden rondom LA. Daarna was er tijd voor een verdiepend gesprek, en de dag werd afgesloten met een lunch. 

Tijdens de presentaties werden de genoemde thema's geïnventariseerd en gingen de verdiepende gesprekken verder op één van deze thema's. De twee grootste groepen vormden omtrent de thema's Organisatorische Processen en Impact bereiken.  

Thema's LA
Thema's 7 juni

Organisatorische processen: voor dit thema werd besproken hoe je LA van de grond krijgt in jouw instelling. De belangrijkste tips uit de groep waren om bestuurders mee te krijgen (ook uit het middenmanagement), bijvoorbeeld pilots op te starten en met de resultaten hiervan et enthousiasme te wekken. Er werd ook besproken of je beter vanuit een bestaand voorbeeld van LA kan werken, of helemaal van de grond iets nieuws op te bouwen. Als tip werd hierbij het spel “fellowship of learning” genoemd, die het gesprek op gang kan brengen. 

Impact bereiken met LA: bij dit thema ging het onder andere over het bereiken van data-volwassenheid en het opschalen van pilots naar de brede instelling. Als tip werd hier het volwassenheidsmodel genoemd van het versnellingsplan, en het ontwikkelen van sjablonen/templates voor terugkerende processen. De open vraag die nog leeft is of en hoe het gaat lukken om op te schalen naar nationaal niveau. De pilot SURF experimenteeromgeving houdt zich precies met deze vraag bezig en is dus interessant om de komende maanden te blijven volgen.  

 

Onze volgende activiteit zal in het najaar plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte! 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Alan Berg

An excellent event. Thank you.