Verslag van themaochtend learning analytics

Op 13 december organiseerde de SIG LA een bijeenkomst rondom de technische infrastructuur van LA en de waardenwijzer die input kan geven voor de implementatie van LA. Hierbij het verslag van deze ochtend. 

In het eerste deel van de sessie kregen we 3 inspirerende voorbeelden van hoe je aan de slag gaat met de technische infrastructuur voor LA (Alan Berg, Theo Bakker, en Jeroen de Jong). Hierin werden een aantal best practices genoemd. Eén daarvan is om vanaf het begin te denken vanuit het perspectief van automatisering van processen en daarmee je afhankelijkheid van handwerk te verkleinen. Een andere tip is om te investeren in het datateam en hen volgens een gestructureerde manier te laten werken, zodat het voor de gehele organisatie duidelijk is dat er op een veilige manier met de data wordt omgegaan. Een andere tip is om in kaart te brengen welke data je precies in huis hebt en welke nog ontbreekt om de vragen binnen jouw instelling te beantwoorden. 

Jeroen de Jong, architect bij SURF, vertelt specifiek wat meer over het project Nationale Experimenteeromgeving Learning Analytics. Dit project is nu ondergebracht bij Npuls, bij de Pilothub Studiedata en AI. Een interessante ontwikkeling voor instellingen die (nog) geen of minder mogelijkheden hebben Learning Analytics te analyseren en visualiseren.
Doel van het project is om op een veilige en privacy-vriendelijke wijze experimenten met learning Analytics te kunnen uitvoeren. Daartoe is een experimenteeromgeving ingericht. Deze omgeving moet tevens bijdragen aan het ontwikkelen van standaarden in het ontsluiten van data uit verschillende bronnen op één plaats en verkent de behoefte aan een permanente landelijke infrastructuur waarmee bijvoorbeeld ook leven-lang-leren ondersteund kan worden. Het project is nu in een afrondende fase. Er is een technische infrastructuur opgezet waarmee data uit het onderwijsproces van een instelling geanalyseerd en gevisualiseerd kunnen worden.

Voor meer informatie staan de presentatoren ervoor open om hun slides te delen; mail hun gerust om dit na te vragen. 

Afweging van publieke waarden in gebruik van studiedata

In het tweede deel van de ochtend vertelde Corno Vromans over de waardenwijzer en pasten we die toe op een concrete casus, namelijk het voorkomen van dropout en grote studievertraging. In de nabespreking blijkt dat dit best een complexe exercitie is. Er komen politieke keuzes bij kijken en de waarden kunnen met elkaar in conflict zijn. Ook kun je waardes op verschillende manieren bekijken. Is kansgelijkheid bijvoorbeeld dat iedereen aan de opleiding mag starten, of dat iedereen de kans heeft om het diploma te halen? Of, een derde optie, is kansgelijkheid dat je na afronding van je studie gelijke kansen hebt op de arbeidsmarkt? Het is aan elke instelling om hierin keuzes maken. De waardenwijzer is een mooie tool om hier het gesprek over te voeren.

Resources

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties