Verslag Webinar Inventarisatie kennisproducten learning analytics

Onderwijsinstellingen die learning analytics willen ontwerpen, implementeren en toepassen, kunnen hier op verschillende plekken kennis over opdoen. SURF heeft onderzoek uit laten voeren om bestaande kennisproducten in kaart te brengen. In het webinar inventarisatie kennisproducten learning analytics presenteerde Justian Knobbout (Data Analytix) de voorlopige resultaten.

Het Webinar startte na een introductie van Justian met een korte inventarisatie van de aanwezigen via Mentimeter. Deze wees uit dat de grootste groep deelnemers aan het Webinar werkzaam is bij een universiteit (46%), gevolgd door deelnemers van het hbo (29%) en het mbo (20%). Ook bleek uit de Mentimeter dat de deelnemende instellingen zich in verschillende fasen van learning analytics bevinden, en bij de inzet en het gebruik ervan tegen verschillende uitdagingen lopen, zoals privacy, ontbrekende kennis, en een gebrek aan eenduidig beleid. Na de inventarisatie vertelde Justian over zijn onderzoek naar bestaande learning analytics-kennisproducten.

Kijk hier het volledige webinar terug.

Staafdiagram deelnemers webinar

Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte van onderwijsinstellingen om learning analytics te implementeren en gebruiken, en het gebrek aan overzicht welke kennisproducten er bestaan ter ondersteuning. Een van de doelen van het onderzoek was dan ook om inzicht te krijgen in het huidige aanbod van kennisproducten en aandachtsgebieden bij implementatie en inzet van learning analytics. Andere doelen waren adviseren welk kennisproduct in te zetten binnen welk aandachtsgebied, en het in kaart brengen van mogelijke blinde vlekken in het aanbod.

Allereerst werd in het onderzoek een inventarisatie gedaan door middel van deskresearch, een selectie en classificatie van kennisproducten, en door experts te bevragen. De kennisproducten werden geselecteerd aan de hand van diverse in- en exclusiecriteria, zoals generieke toepasbaarheid, diepgang, context, type onderzoek, en type publicatie.

In totaal werden tot nu toe 35 kennisproducten gevonden, die in 8 verschillende type producten onderscheiden konden worden. Ook werden in de studie zes aandachtsgebieden van learning analytics onderscheiden. De meesten daarvan bevatten voldoende kennisproducten maar met name Effectiviteit behoeft extra aandacht. Na presentatie van de kennisproducten werden de deelnemers uitgenodigd om zelf suggesties te doen voor eventuele aanvullingen. Wisten zij nog producten die nog niet in het overzicht waren opgenomen? Ook werd gevraagd hoe de deelnemers hét ultieme kennisproduct voor zich zien. Hier kwamen interessante ideeën uit naar voren.

Overzicht aandachtsgebied x kennisproducten

Op 29 oktober is de openbare verdediging van het proefschrift van Justian. Wil je op de hoogte blijven? Word dan lid van de LinkedIn groep.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties