Verslag Webinar Van idee tot inzet: het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs

Wat is er nodig om Learning Analytics succesvol toe te passen? Welke organisatorische vaardigheden moeten onderwijsinstellingen daarvoor ontwikkelen? En hoe kan Learning Analytics al in de ontwerpfase van het onderwijs worden geïntegreerd? Promovendi Justian Knobbout en Marcel Schmitz onderzochten het en vertelden erover in het Webinar Van idee tot inzet: het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs.

Bekijk hier de opname van het webinar.

Het webinar startte met een korte introductie van Alan Berg over de SIG learning analytics. Vervolgens werden Justian Knobbout en Marcel Schmitz geïntroduceerd, die ieder hun onderzoek naar het toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs presenteerden.

Learning Analytics Capability Model

Justian Knobbout vertelde over zijn onderzoek naar het Learning Analytics Capability Model. Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte van onderwijsinstellingen om studentdata te benutten. Middels learning analytics kan studentdata benut worden om onderwijs te verbeteren. Doelen van de studie waren het in kaart brengen welke capabilities onderwijsinstellingen moeten ontwikkelen voor succesvolle learning analytics, en het bieden van handvatten hoe deze capabilities in praktijk te brengen.

Uit de literatuur volgt dat learning analytics kan helpen bij het verbeteren van leeromgevingen, leerprocessen en leeruitkomsten. Wel kunnen verschillende drempels van learning analytics worden geïdentificeerd, zoals onder andere beperkte beschikbaarheid van data, privacy, en onbekendheid.

Het Learning Analytics Capability Model beschrijft vijf aandachtsgebieden waarbinnen onderwijsinstellingen organisatorische vaardigheden moeten ontwikkelen om Learning Analytics succesvol te kunnen implementeren. In totaal worden in het model 30 capabilities onderscheiden, waarbij per capability een lijst met operationalisaties is opgesteld.

Learning analytics als instrument tijdens het ontwerpproces

Marcel Schmitz vertelde over zijn onderzoek naar het gebruik van learning analytics als instrument tijdens het ontwerpproces. De studie vertrok vanuit de vraag of het ontwerpproces met behulp van learning analytics verbeterd zou kunnen worden, om meerwaarde te creëren voor docenten en studenten. Een mogelijke oplossingsrichting werd gevonden in het nadenken over learning analytics bij het begin van het onderwijsontwerp. Dit leidde tot een ontwerpspel in de vorm van Fellowship Of Learning Activity and Analytics (FoLA).

FoLA is een methode om LA ondersteunde leeractiviteiten te (her)ontwerpen. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwijsvisie, de interacties, de technologie en wat je van de interacties wil weten. Vervolgens kan een ontwerp gekozen worden. Zo zou FoLA de kloof tussen learning analytics en leerontwerp kunnen verkleinen.

 

Wil je op de hoogte blijven? Word dan lid van de LinkedIn groep.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties