Webinar 10 juni: Data-analyse inzetten om Corona-effecten te simuleren

Momenteel vinden er veranderingen plaats in het onderwijs, van online onderwijs geven tot het opschorten van het bindend studie advies (BSA). Van belang is ook zo vroeg mogelijk al na te denken over de mogelijke gevolgen van deze veranderingen. Daarom organiseren de VU, SURF, het ComeniusNetwerk en het Versnellingsplan op woensdag 10 juni een webinar over het inzetten van data-analyse om effecten van Corona te simuleren en te gebruiken als prognose. Specifiek gaan we in op de instroomprognose gemaakt bij de VU.

Tijd: 11.00-12.00u
Locatie: https://edu.nl/yq9du

Op vrijdag 15 mei heeft Theo Bakker vanuit de VU een webinar georganiseerd over de instroomprognose van de VU. Deze webinar op 10 juni zal een aangepaste vorm van dit eerdere webinar zijn, in samenwerking met SURF, het Versnellingsplan en het ComeniusNetwerk.

Corona effecten op de instroom van studenten

De afgelopen maanden heeft de VU gewerkt aan een instroomprognose die rekening houdt met een aantal Corona beleidseffecten. Denk daarbij aan BSA effecten, internationale instroom, vwo instroom, etc. De VU gebruikt het model voor de ontwikkeling en toetsing van beleid (voor instroom, werving, onderwijsplanning, financiën, huisvesting). Wekelijks wordt het model geüpdatet en worden nieuwe, mogelijke effecten toegevoegd.

Over het webinar

In deze sessie zullen we de ontwikkeling van het model toelichten en een Tableau dashboard demonstreren dat hiervoor in gebruik is.  Zo kan dit webinar je inspireren om binnen je eigen instelling te onderzoeken welke Corona effecten jullie zullen terugzien in de instroom van september.

Sprekers

Theo Bakker (VU) heeft de instroomprognose bij de VU ontwikkeld en hij zal zijn model toelichten.

Voorbereiding

Bereid je op dit webinar voor door het materiaal op deze SURF-drive te lezen. Door deze informatie over de VU al tot je te nemen zal het webinar goed te volgen zijn.

Voor wie is het webinar?

Voor iedereen die interesse heeft om zelf ook met data-analyse effectmetingen te doen binnen zijn onderwijsinstelling. Maar ook voor diegene zonder achtergrond in de data-analyse is dit webinar relevant; aangezien dergelijke analyses ook gevolgen hebben voor het richten en inrichten van onderwijs het komende studiejaar.

Wat levert het op?

Na het webinar heb je:

  • Kennis van de instroomprognose van de VU en de manier waarop deze ontwikkeld is.
  • Inzicht in het bijbehorende Tableau dashboard en hoe je hier de Corona effecten uit kunt aflezen.
  • Handvatten om zelf de eerste stappen op dit gebied te kunnen zetten.

Terugkijken

Na afloop van dit webinar verschijnt er weer een verslag op de Vraagbaak en een link om het webinar terug te kijken. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties