Webinar: Verkenning en ambities SURF learning analytics

Hoe ziet het huidige aanbod van technologie aanbieders voor learning analytics eruit? Deze vraag vormde de basis voor een markt- en technologieverkenning. Op basis van de uitkomsten heeft SURF ambities geformuleerd voor learning analytics. Volg op donderdag 25 juni het webinar "verkenning en ambities learning analytics", waarin we de resultaten van het onderzoek presenteren en onze ambities aankondigen.

Markt- en technologieverkenning learning analytics

Om te kunnen bepalen in hoeverre het aanbod vanuit SURF onderscheidend en aanvullend kan zijn, is het eerst van belang een goed beeld te krijgen van het huidige landschap van technologiecomponenten en aanbieders daarvan. Daarom voerde Verdonck, Klooster en Associates (VKA) een markt- en technologieverkenning uit. In dit onderzoek zijn de wensen van instellingen en het aanbod van de markt bekeken en afgewogen. De centrale vraag in het onderzoek was: voldoet het bestaande aanbod aan normen en waarden op het vlak van privacy, gegevensbescherming en ethiek?

Programma

Het webinar vindt plaats op 25 juni van 10:00 tot 11:00. Ga naar het webinar. En wil je informeel napraten met de presentatoren en de deelnemers? Kom dan naar de nazit (11.00 - 11.30 uur).

VKA presenteert de resultaten van de markt- en technologieverkenning, wij delen een reactie op het rapport en de ambities voor learning analytics binnen het hogeronderwijs en we beantwoorden al je vragen. Het programma bevat de volgende onderdelen:

  1. Presentatie van het rapport door VKA
  2. Reactie van SURF op het rapport en ambities van SURF op het gebied van learning analytics
  3. Ruimte voor vragen en opmerkingen
  4. Hoe nu verder?

Sprekers

  • Germaine Poot en Frank Pinxt (SURF)
  • Gijs de Groot en Arjan van Venrooy (VKA)

Voorbereiding

Ter voorbereiding kun je het VKA rapport markt- en technologieverkenning learning analytics alvast lezen.

Doelgroep

Data analisten, informatiemanagers, institutional researchers of project managers in het (hoger) onderwijs die zich in de praktijk bezighouden met learning analytics.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties