What SURF can do for Learning analytics in 2019 – 2020

In februari en maart organiseerde SURF twee studiereizen naar het Verenigd koninkrijk. De verschillende invalshoeken van de universiteiten waren inspirerend en boden een veelzijdig beeld van de mogelijkheden van het gebruik van studiedata. De deelnemers aan de reis zagen veel aanknopingspunten voor samenwerking op dit onderwerp in Nederland en vroeg SURF om met een plan te komen. Dit plan is voor de zomer afgerond en deel ik ook graag hier.

SURF-activiteiten op gebied van studiedata

SURF faciliteert instellingen om studiedata op een veilige en betrouwbare manier te kunnen benutten om hun nderwijs te verbeteren en studenten beter te begeleiden. Dat doen we in nauwe samenwerking met de instellingen, het versnellingsteam Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata dat onderdeel is van het Versnellingsplan van  VSNU, VH en SURF. Ook werken we samen met de Special Interest group Learning analytics.

In 2019 en 2020 richten we ons op:

1. Visieontwikkeling:

We helpen instellingen met hun visie- en beleidsvorming op het gebied van het benutten van studiedata. Dit doen we door het verzorgen van op maat ontwikkelde visieworkshops bij de instelling.

2. Dienstontwikkeling: Een infrastructuur voor studiedata. 

We zorgen ervoor dat diensten van marktpartijen om studiedata te kunnen gebruiken via SURF beschikbaar zijn. Als het nodig is, laten we nieuwe diensten ontwikkelen, of doen we dat zelf. SURF voert een technologieverkenning uit naar studiedata-infrastructuren en -diensten die momenteel (inter)nationaal worden ingezet. We bediscussiëren samen met instellingen welke voorwaarden zij stellen aan een infrastructuur, en onderzoeken of bestaande infrastructuren daaraan voldoen.

3. Kennisontwikkeling en -deling:

We bieden een ontmoetingsplek voor experts, en vertalen de kennis die zij hebben en de kennis die we samen opdoen naar praktische handvatten. Ook delen we deze kennis op een toegankelijke manier met iedereen die er gebruik van wil maken. In 2019 en 2020 richten we ons in ieder geval op privacy en ethiek. Houdt hiervoor de agenda van SURF academy in de gaten.

Wil je er meer over weten, heb je interesse in een visieworkshop of wil je meedenken over de ontwikkeling van een infrastructuur, neem dan contact op met Marieke.dewit@surfnet.nl.

SURF activiteitenplan studiedata

PS ken of ben jij de enthousiaste technisch productmanager die mee wil bouwen aan de learning analytics infrastructuur? Kijk dan ook eens naar deze vacature.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties