Collaboration Practices & Spaces bijeenkomst op 25 april 2023 bij TU Delft

De Nureva Span Wall is vervangen door Nialli Work Space dat beter voldoet aan veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatstaven voor samenwerkingsomgevingen. Tijdens de pandemie werd de onderwijspraktijk echter onderbroken waardoor het toegepaste onderwijsonderzoek heeft stilgelegen. Zodoende is een samendag georganiseerd om met de voormalige Nureva gebruikers  af te stemmen over hoe nu verder.

Bij het Teaching Lab van de TU Delft werd in 2017 een eerste Nureva Span Wall geïnstalleerd. Dat is een interactieve digitale wand (als gezamenlijk canvas) waarop de eigen gedachten (extern) gevisualiseerd kunnen worden door middel van elektronische Post-Its en afbeeldingen. Op interactieve wijze vindt onderlinge afstemming efficiënter plaats en wordt het gemakkelijker om (inter)disciplinair te brainstormen en te overleggen. Ook domeinafhankelijk vakjargon is sneller duidelijk voor de deelnemers. En zelfs online deelname aan specifieke canvassen kan een interessante aanvulling betekenen voor de onderwijs- en werkpraktijk.

Tientallen pilots zijn verricht met docenten, medewerkers en studenten in ons Teaching Lab met de nadruk op het samenwerken en het samen ontwerpen. Daarnaast werd de hybride praktijk uitgetest nog voor de pandemie uitbrak door combinatie van het online gedeelde canvas met een videoconferentiesysteem.

Een vijfdaagse Concurrent Design Challenge voor Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek studenten georganiseerd door de European Space Agency (ESA) in 2018 lag ten grondslag aan de inrichting van een opvolgende ruimte ter ondersteuning van Design Engineering met de pakkende naam Collaborative Design Lab (CDL).

Vanuit het intensieve gebruik sinds 2017 werden nog voor de pandemie wensen en aanvullingen verzameld alvorens de Nureva Span Wall formeel in onderwijs en werk kon worden ingezet:

 • Security en Single Sign On middels SURFconext
 • Gebruikersbeheer passend bij universitaire processen
 • Privacy van gebruikersgegevens volgens Europese regels
 • Mogelijkheid om vertrouwelijke informatie niet in de cloud maar lokaal op te slaan.
 • Opslag van algemene gegevens op cloudserver in Amsterdam in plaats van USA
 • Schaalbaarheid met betrekking tot eigenaars en gebruikers

NB: Na vijf jaar gebruik gebruik voldoet die eerste fysieke pilotopstelling van ons Teaching Lab niet meer en zal gedemonteerd worden.

Naar aanleiding van de eisen en wensen is in de afgelopen jaren door Nureva hard gewerkt aan een opvolgend product genoemd Nialli Work Space (https://www.nialli.com/workspace). Helaas vond door de pandemie geen voortgang plaats vanwege studentafwezigheid op de campus zodat geen aanvullende praktijkkennis is opgedaan en empirische data ontbreekt. Daardoor leek het ons interessant om een interuniversitaire samendag te organiseren met gebruikers van de Nureva Span Wall om gezamenlijk af te stemmen over mogelijke vervolgstappen voor collaboratieve praktijken en ruimten.

 

 • Het programma
 • ===========================
 • 09:30: Walk in
 • 10:00: Welcome & Introduction
 • 10:15: How it began, Teaching Lab and Collaborative Design Lab, a timeline: Piet van der Zanden
 • 10:45: Nureva Span Wall became Nialli Work Space, Vision & Roadmap: David Martin
 • 11:30: Single Sign On via SURFconext, Roles & Features: Meta Keijzer, Robert Keulen
 • ===========================
 • 12:15: Walk & Drive: Lunch with city shuttles and short site visits:
 • ===========================
 • 13:45: Theme: Collaborative Skills and Group Performances: How can we prepare students for solving complex engineering problems: Gitte van Helden
 • 15:00: Drinks: Having chats and afterthoughts
 • 16:00: Closure:
 • ===========================
 • Locatie: Collaborative Design Lab (CDL), Room number B62.NB2.45, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties