De wisselwerking tussen ruimte en onderwijs, een literatuurstudie

Er wordt veel geïnvesteerd in de aanpassingen en nieuwbouw van ruimtes om het hedendaagse onderwijs te ondersteunen.
Daarbij is de vraag wat er wel werkt en wat niet en waarom. Er zijn veel factoren bij betrokken, vanuit verschillende kennisvelden.
Het probleem daarbij is dat wetenschappers niet dezelfde begrippen hanteren en dat er weinig uitwisseling plaats vindt tussen de disciplines pedagogiek, gedragswetenschap en architectuur. 

In het kader van mijn promotiestudie heb ik een thematische literatuur onderzoek  gedaan om met een conceptueel raamwerk orde te brengen in de veelheid van wetenschappelijke inzichten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een artikel in Springer Learning Environments Research (mei 2020) wat ik graag deel in deze community.

Met toepassing van dit raamwerk blijken veel studies naar de effectiviteit van fysieke leeromgevingen slechts een deel van de factoren te onderzoeken. Het is nog een vrijwel onontgonnen wetenschappelijk gebied.

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties