Hoe geef je je docenten de (onderwijs)ruimte die ze nodig hebben?

De kwaliteit van de onderwijsruimte bepaalt mee de kwaliteit van de leeractiviteit. Probeer je maar eens anderhalf uur te concentreren in een slecht verlichte ruimte op een ongemakkelijke stoel turend naar een al te vaag projectiescherm. Bovendien nodigt een klassieke aula of een klein smal lokaal in klassikale opstelling niet uit tot een boeiende interactie met studenten en nog minder tot een uitgebreide discussie tussen geëngageerde studenten.

De Toolkit Blend je onderwijs bevat een instrument om je onderwijsruimtes te inventariseren en de best mogelijke onderwijsruimte te selecteren voor je docenten. 

Het groeiend aanbod van activerende onderwijsruimtes en technologie voor hybride onderwijsvormen is een goede zaak, maar hiermee wordt bovenstaand probleem niet automatisch opgelost. In sommige gevallen geldt zelfs het tegendeel. Het is immers verre van optimaal om in een duur technologierijk leslokaal met flexibel meubilair twee uur een traditioneel hoorcollege te geven, hoe boeiend die docent de leerstof ook aanbrengt. Dubbel jammer wordt het wanneer een collega precies op datzelfde moment die activerende onderwijsruimte had willen gebruiken om groepswerk te faciliteren…

Een goede onderwijsruimte is een onderwijsruimte die naast een aantal objectieve infrastructurele elementen zoals verlichting, verluchting en akoestiek ook aansluit bij de gewenste leeractiviteit(en) van de docent. Concreet betekent dit dat de roosteraars van vandaag bij het toewijzen van onderwijsruimtes beter niet alleen rekening houden met de veelgebruikte parameters capaciteit en nabijheid, maar ook met de gewenste leeractiviteit(en) en de beschikbare technologie in een onderwijsruimte.

Kaft Inventarisatie selectie instrument onderwijsruimtes
Inventarisatie selectie instrument onderwijsruimtes

Precies om deze reden voorziet het ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ in de Toolkit Blend je onderwijs een instrument om je onderwijsruimtes te inventariseren en de best mogelijke onderwijsruimte te selecteren voor je docenten.

Dit instrument is eenvoudig in gebruik.

Om het geheel overzichtelijk te houden hebben we vanuit de Special Interest Group Learning Spaces gekozen voor zes types van leeractiviteiten (kennisverwerving, onderzoek, samenwerken, discussie, oefenen en productie) en vier types van technologie (presentatie, samenwerken, simulatie en multi-locatieleren). Samen dus goed voor tien parameters waarmee je naar believen onderwijsruimtes kan inventariseren en selecteren.

Met dit instrument kan je dus slimmer roosteren en de aangeboden onderwijsruimtes beter laten aansluiten op de noden van je docent.

Dankzij het bijgeleverd excel-document kan je deze tien parameters bovendien gemakkelijk aanpassen of uitbreiden volgens de noden van je eigen instelling en zet je in het domein van onderwijslogistiek een flinke stap vooruit naar een duurzame implementatie van blended leren.

Tabel met waarderingen onderwijsruimstes
Ingevulde voorbeeld spreadsheet als onderdeel van het Inventarisatie selectie instrument onderwijsruimtes

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Michel Jansen

Wauw, Peter! Wat goed dat de onderwijsruimtes ook onderdeel zijn van de toolkit Blend je onderwijs.

Reactie van Marij Veugelers

Ja heel goed (en terecht!). Er zijn meerdere onderdelen van deze toolkit die bruikbaar zijn voor als je aan de slag gaat met innovatie in de onderwijsruimtes van je opleiding. Zoals discussie over activerende werkvormen, ontwerpen van innovatieve onderwijsruimtes, inventarisatie en selectie en een scoringsinstrument voor de onderwijsruimtes.