Impressie Bezoek Adam Finkelstein aan NL sept 2019

Impressie  Bezoek Adam Finkelstein aan NL

Adam Finkelstein Associate Director, Learning Environments (physical and digital) at Teaching and Learning Services at McGill University was in de week van   24-26 sept in NL en heeft presentaties verzorgd aan de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Maastricht.   
Ruim 180 deelnemers uit geheel NL waren aanwezig bij een van de 3 momenten.
Hier onder een beknopte impressie van de presentatie die gegeven is.

Learning Spaces: now and in the future
 

Spaces Matter; How next generation learning spaces impact teaching and learning

Adam Finkelstein die jarenlang ervaring opgebouwd heeft binnen de McGill Universiteit met het vernieuwen van onderwijsruimtes heeft laten zien hoe McGill stapsgewijs, met een focus op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs, werkt aan een futureproof leerconcept met aandacht voor de student, de docent en de betrokken partijen bij de realisatie.  Met 44 duizend studenten, ruim 500 onderwijsruimtes en monumentale en moderne panden is McGill Universiteit een goede benchmark voor de bezochtte instellingen.

Adam startte met het active learning onderwijsconcept en ook de evidence die ervoor is om dit meer toe te passen op een universiteit.  
Om vervolgens over te gaan naar wat gebouwen en ruimtes uitstralen

Een aantal quotes bleven al snel hangen bij het publiek zoals:

“The built campus environment is a physical manifestation of the teaching and learning vision for an intuition.”

“Space creates expectations of behavior, suggests how to act, and  communicates what is valued.”

Hoe zit dat bij jouw instelling als je een gebouw binnen komt, wat stralen we uit naar de studenten? Wat denken studenten wat van hun verwacht wordt als ze een collegezaal of werkgroep zaal binnen komen?

Hij heeft inzage gegeven hoe zij stap voor stap de verandering in de onderwijszalen hebben gerealiseerd.
Samen met een Teaching and Learning Spaces Working Group  en de University Teaching Labs Working Group en alles onder leiding van Teaching and Learning Services.
Ze hebben Principles for Designing Teaching and Learning Spaces ontwikkeld die nu ook bij veel andere universiteiten gebruikt worden.
Per jaar werden er steeds een paar onderwijszalen aangepakt.

McGill University zaal met 54 stoelen, 2006
McGill University active learning klaslokaal met 72 stoelen, 2009
McGill University klaslokaal met 129 stoelen, 2015

Vanaf het begin was er aandacht voor de ondersteuning aan docenten wat betreft de onderwijskundige aspecten als ook de technische instructie in de technologierijke zalen. Vaak worden er studenten ingezet bij de docentondersteuning in de zaal.
Alle nieuwe zalen werden uitgebreid geëvalueerd en de resultaten zijn mee genomen in een volgend jaar.
Hij toonde de verschillende voorbeelden van collegezalen en werkgroepzalen die ze inmiddels gerealiseerd hebben.
Deze plaatjes waren voor de aanwezigen erg informatief.

Inmiddels zijn ze ook nu bij MC Gill University bezig om eigenlijk elke standaardzaal zo in te richten dat er ook makkelijk verschillende onderwijssettingen mogelijk zijn. Met makkelijk verplaatsbare tafels en stoelen en veel beschrijfbare wanden. De noodzaak om bij elke groeptafels een extra beeldscherm te plaatsen wordt langzamerhand verlaten. Een tendens die we ook internationaal zien.

Voorbeeld van een standaardzaal, met makkelijk verplaatsbare stoelen en tafels

Adam kaartte als slot aan dat het belangrijk is om een visie te hebben, en dat er een 5 jaren plan is voor learning spaces.

“Learning environments are access points for changing teaching and learning.”  Adam Finkelstein sept 2019 UvA

Bijlage

impressie-bezoek-adam-finkelstein-aan-nl-sept-2019.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties