Kennisontwikkeling en docentprofessionalisering in Future Learning Spaces. Een evaluatiestudie in co-creatie met docenten

Het is bekend dat interactief en activerend onderwijs een positieve invloed heeft op het leerproces en de leerresultaten. De inrichting van de onderwijsruimten spelen hierin een belangrijke rol: vanuit Future Learning Spaces van de Universiteit Utrecht zijn er diverse onderwijsruimten ontwikkeld die interactief en activerend onderwijs mogelijk maken.

Inmiddels is er binnen Future Learning Spaces de nodige ervaring opgedaan en is er een evaluatiestudie uitgevoerd om resultaten inzichtelijk te maken, docenten en studenten beter te ondersteunen bij het gebruik van de ruimten en de ruimten nog verder te optimaliseren. Het evaluatierapport dat hierover eerder verscheen deel ik ook nog graag in deze community.  

Deze evaluatiestudie is uitgevoerd gericht op het opdoen van kennis en ervaring over hoe de inrichting en het gebruik van de huidige FLS te optimaliseren. Deze evaluatiestudie is uitgevoerd in co-creatie met onderwijskundigen, docenten, studenten, technisch en administratieve ondersteuners. Door middel van het gezamenlijk ontwerpen, implementeren en evalueren van lesplannen is kennis en ervaring opgedaan over hoe in de FLS interactieve en activerende werkvormen uit te voeren, welke professionalisering en ondersteuning docenten daarbij nodig hebben en hoe de inrichting van de huidige en toekomstige FLS te verbeteren.

Resultaten

Het deelproject heeft geresulteerd in:

 1. Een begeleidingstraject 
   voor docenten om ze te ondersteunen in het ontwerpen en uitvoeren van interactieve leeractiviteiten in de huidige en toekomstige FLS.
 2. Een checklist van aandachtspunten 
   om de inrichting van de huidige en toekomstige FLS te optimaliseren om de interactieve leeractiviteiten uit te kunnen voeren.
 3. Aanbevelingen 
   over hoe interactieve leeractiviteiten vorm te geven in de FLS

Hoogtepunten

 • Het in co-creatie ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lesplannen ondersteunt docenten in het vormgeven van onderwijs in de FLS.
 • De beoogde interacties tussen docenten, (groepen) studenten en lesmateriaal gedurende de les bepalen welke fysieke en online faciliteiten, multimedia en technologieën de ruimte moet hebben om deze te faciliteren.
 • Het onderling delen van ervaringen, voorbeelden, good practices en visuele instructies geeft docenten handvatten voor hoe de FLS optimaal te gebruiken.
 • Docenten en studenten zijn erg enthousiast over onderwijs in de FLS. De FLS faciliteren en stimuleren interactie tussen studenten onderling voor groepswerk en samenwerkend leren. Ook stimuleren deze ruimtes interactie tussen docent en studenten die volgens hen positief bijdraagt aan het leerproces en de leerresultaten.
 • Docenten en studenten willen graag vaker gebruik (kunnen) maken van FLS dan op dit moment mogelijk is. Er zijn nu slechts twee van dit soort FLS op de UU ingericht en de aanvragen voor onderwijs in deze ruimtes zijn veel hoger dan de beschikbaarheid.

Meer informatie vind je in het volledige rapport. https://communities.surf.nl/files/Artikel/download/FLS%20evaluatierappo…

Binnenkort publiceren we, als vervolg, een literatuur review over Active Learning Spaces.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties