Korte reflectie op het rapport Campusinnovatie in Nederland

Voor het SURF Future Campus-project schreef ik dit rapport over campusvisies en huisvestingsstrategieën van onderwijsinstellingen in Nederland. Het oorspronkelijke idee voor het rapport was om de vertalingen van onderwijsvisies die in plannen voor huisvesting tot uiting komen met elkaar te vergelijken. Helaas was dit niet mogelijk, want de meeste plannen bleken vrij abstract en van hoe ideeën over het onderwijs tot uiting komen in gebouwen was nauwelijks sprake.

Thema’s als duurzaamheid en digitalisering hebben een prominente plek in de huisvestingsplannen, maar het onderwijs zelf dus bijna niet. Dat vond ik echt opvallend en daarom stelde ik mezelf de vraag:

Hoe kunnen instellingen hun onderwijsvisie terug laten komen in een campusvisie ?

In deze vraag is een koppeling gemaakt door expliciet inhoud (van onderwijsvisies) te koppelen aan vorm (hoe gaan campussen eruit zien om onderwijsvisie te stimuleren?). Het is dus van belang om de onderwijsvisie scherp te hebben wanneer je een campusvisie gaat vormen. Je wil weten waar het onderwijs naartoe gaat om passende gebouwen te ontwikkelen. Stel dat het onderwijs bijvoorbeeld graag wil samenwerken met maatschappelijke partners, waarbij studenten leren door te doen (experiental learning) dan is het belangrijk dat onderwijsruimtes toegankelijk gesitueerd zijn door ze in laagbouw te plaatsen. Bovendien is het dan nodig om pluriforme ruimtes te ontwikkelen (grootte en inrichting) omdat de vragen van maatschappelijke partners divers zullen zijn.

Het kan natuurlijk zijn dat een onderwijsvisie ook abstract is geformuleerd. Het is dan voor iedereen lastig te achterhalen wat de wens is voor het onderwijs. In dat geval is het echt nodig om met elkaar in gesprek te gaan, want het is een gemiste kans om onderwijs niet terug te laten komen in huisvestingsplannen. Binnenkort zal ik op deze community site laten zien hoe de Universiteit van Amsterdam deze gesprekken stimuleert.

Wat mij betreft was er één plan waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen en dat is het plan van de universiteit Twente. Deze is hier te vinden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties