Onderzoek naar een Active Learning Space in NL

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten beter presteren wanneer zij actief leren in plaats van passief luisteren. Op universiteiten en hogescholen worden daarom onderwijsruimtes steeds vaker ontworpen zodat actief leren gestimuleerd kan worden.

Weinig onderzoek is echter verricht naar wat er precies gebeurt in dergelijke onderwijsruimtes. Ik heb onderzoek gedaan naar een technologierijke onderwijsruimte in het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam die expliciet ingericht is om actief leren te stimuleren.

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de gebruikers van de ruimte, de studenten en docenten, zich gedragen, welke rol de onderwijsruimte heeft in actief leren en hoe de technologie zich daartoe verhoudt. De resultaten zijn samengevat in bijgevoegde brochure.

Veel leesplezier!

Download de brochure

Actief leren in een technologierijke onderwijsruimte brochure voorkant

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties