Ontwerpen van Active Learning Spaces, wat te overwegen?

De inrichting van een ruimte veroorzaakt bepaald gedrag, zowel bij studenten als bij docenten. Vanuit het Centre for Academic Teaching and Learning van de Universiteit Utrecht is een literatuuronderzoek uitgevoerd om meer informatie te verzamelen over het ontwerp en de inrichting van Active Learning Spaces in het hoger onderwijs. In de review 'Designing Active Learning Spaces, what to consider?' lees je o.a. hoe zitplaatsen en tafelvormen studentgedrag en betrokkenheid beïnvloeden en wordt (opnieuw) het belang duidelijk van flexibel meubilair voor het stimuleren van actief en samenwerkend leren.

Vanuit het Centre for Academic Teaching and Learning van de Universiteit Utrecht, is een literatuuronderzoek uitgevoerd om meer informatie te verzamelen over het ontwerp en de inrichting van Active Learning Spaces in het hoger onderwijs. De review benadrukt de noodzaak van het optimaliseren van het ontwerp van Active Learning Spaces om interactie en activerende werkvormen te faciliteren, met als doel het vergroten van de leerervaring van studenten.

Dit literatuuronderzoek werd uitgevoerd met voornamelijk een focus op peer-reviewed artikelen in het Engels, gebruikmakend van de systematische review van Talbert en Mor-Avi (2019)  als een primaire bron. De bevindingen zijn gestructureerd volgens hun theoretische kader en aangevuld met artikelen die inzichten boden in specifieke aspecten van het ontwerpen van active learning spaces in het hoger onderwijs en met meer recente publicaties.

De resultaten schetsen drie belangrijkste aspecten van verbondenheid in active learning spaces: zichtbaarheid, mobiliteit en leermiddelen. Binnen deze drie belangrijkste aspecten, wordt in de  resultaten besproken hoe zitplaatsen en tafelvormen studentgedrag en betrokkenheid beïnvloeden en het belang benadrukt van mobiliteit en flexibele meubilair opstellingen voor het bevorderen van samenwerking en interactie. Daarnaast wordt de integratie van analoge (b.v. whiteboards) en digitale  (b.v. monitors) leermiddelen verkend om student betrokkenheid te vergroten en effectieve communicatie te faciliteren.

De discussie markeert beperkingen in het literatuuronderzoek over active learning spaces waaronder een gebrek aan onderzoek uit Europa en een behoefte aan meer uitgebreid onderzoek.  Aanbevelingen worden geleverd om leeromgevingen te verbeteren met een nadruk op een polycentrische indeling, docent-student nabijheid, verplaatsbaar meubilair, flexibele zitplaatsen, overweging van verschillende leeractiviteiten en integratie van zowel analoge als digitale leermiddelen. Aanvullend benadrukken de aanbevelingen de noodzaak om te voorzien in de individuele behoeftes van studenten en om communicatie en samenwerking  tussen studenten en docenten te bevorderen.

Studenten en docent bezig bij scherm
Studenten bezig aan groepstafel in Active Learning Space van Universiteit Utrecht

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties