RUG van start met project Tijdelijke Extra Onderwijsruimtes (TEO)

Onlangs is op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het project Tijdelijke Extra Onderwijsruimtes (TEO) van start gegaan, met financiering vanuit de Kwaliteitsafspraken. Door de stijgende studentenaantallen stijgt ook de vraag vanuit faculteiten naar extra onderwijsruimtes. Met dit project worden in totaal zes extra reguliere onderwijsruimtes beschikbaar gesteld. De focus ligt op actief leren en actief onderwijs (active learning). We gaan minimaal één ruimte zo inrichten dat deze optimaal gebruikt kan worden voor activerend onderwijs.

Lege onderwijsruimte in Groningen
Lege onderwijsruimtes (nu nog wel)

Samenwerking is essentieel

Ons project kende een aanloop van enkele maanden. Ons plan van aanpak was het resultaat van een gedegen voorbereiding en samenwerking tussen verschillende stakeholders aan de RUG, waaronder Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI), Facility Management (centraal en facultair) en twee teams van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT).

Ondergetekende is projectleider vanuit het team Educational Innovation and Research van het CIT.  Ik heb me in de voorbereiding vooral gericht op het spreken van onze docenten van de verschillende faculteiten over de wensen voor hun onderwijs, met een focus op active learning.

Aftrapbijeenkomst

De succesvolle aftrap van TEO was twee weken geleden, op donderdag 13 februari 2020. Er waren ruim twintig geïnteresseerde docenten vanuit verschillende faculteiten van de RUG aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in het centrum van Groningen, in de voormalige Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat (zie foto). Door de bijeenkomst in de toekomstige onderwijsruimte te laten plaatsvinden, konden docenten alvast een idee krijgen van de uiteindelijke locatie. Het was een hele inspirerende bijeenkomst!

Meer informatie

Op onze website staat meer informatie over de bijeenkomst en de vervolgstappen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties