Studiereis ELI Annual Meeting - Verslag en vlog

Onlangs ging ik samen met 14 collega's uit het land op studiereis in Amerika naar de ELI Annual Meeting 2019, georganiseerd door EDUCAUSE. De focus lag op Learning Spaces en Open Education, maar ook onderwerpen als Blended Learning, Instructional Design en Learning Analytics kwamen aan bod. Bovendien bestond het programma niet alleen uit de conferentie, maar ook uit twee bezoeken aan lokale universiteiten (UCI en UCLA). Daar kregen we verschillende rondleidingen door innovatieve learning spaces en volgde we enkele presentaties, bijvoorbeeld over open leermiddelen.

Over de ELI Annual Meeting 2019

ELI is een community van instellingen voor hoger onderwijs en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van leren d.m.v. ICT-innovatie. De ELI Annual Meeting is het meest vooraanstaande congres over dit onderwerp en biedt onderwijsmensen een gelegenheid zich te verdiepen in bijvoorbeeld leertheorieën en-principes, innovatieve werkvormen en student-prestaties. Daarnaast is er ruime gelegenheid tot het delen van kennis en netwerken.

De ELI heeft drie pilaren:

  1. Learners: effectief doceren en leren gaat op de eerste plaats over leerlingen zelf in de breedste zin van het woord, d.w.z. studenten, docenten, ondersteuners, managers, die allen technologie inzetten om het succes van studenten te verhogen.
  2. Learning Principles and Practices: vanuit onderzoek geïdentificeerde principes die als basis dienen voor het selecteren van de juiste didactiek i.c.m. technologie gericht op het ondersteunen van succesvol leren. ELI benadrukt die principes, maar gaat een stap verder door ze te koppelen aan de (bewezen) praktijk.
  3. Learning Technologies: Hierbij gaat het om alle ICT, tools, applicaties en systemen die leren ondersteunen. ELI onderzoekt de voordelen en uitdagingen van individuele leertechnologieën, maar houdt ook rekening met de potentiele impact die een geïntegreerd aanbod van deze technologieën kan hebben.

Bevindingen

Download het rapport hier
Download de bijlagen hier

Daarnaast is er een vlog gemaakt over de reis, met daarin onder andere beelden van de universiteitsbezoeken en key takeaways per hoofdonderdeel. Denk hierbij aan:

Learning Spaces:

  • Betrek altijd studenten in het ontwerpproces
  • Bied gedegen professionalisatie voor docenten
  • Flexibele configuraties zijn essentieel

Informatievaardigheden:

  • (Digitale) Escaperooms voor onderwijs spelen een steeds grotere rol in onderwijs
  • Studenten moet geleerd worden hoe om te gaan met FAKE NEWS
  • Studenten kunnen worden ingezet om cursussen te verzorgen voor medestudenten, bijvoorbeeld over EndNote of Adobe

Trends in onderwijs:

  • Blended Learnig en Learning Spaces zijn twee belangrijke kortetermijn trends op het gebied van EdTech adoptie in hoger onderwijs

Bekijk de vlog

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties