Terugblik naar de open dag Future Learning Spaces

Op 29 maart vond de Future Learning Spaces open dag plaats, georganiseerd door de SIG Learning Spaces van SURF en het project Future Learning Spaces van de UU. De dag was gericht op de Future Learning Spaces die binnen de UU zijn ontwikkeld en op het hybride onderwijs dat daarbij hoort.

De dag bleek erg populair en was goed bezocht. Het publiek dat op deze dag afkwam bestond uit mensen die vanuit diverse achtergronden interesse hadden in Future Learning Spaces. Zo waren er mensen met een audiovisuele, IT of onderwijskundige achtergrond, maar ook docenten die zelf hybride onderwijs geven.

De dag werd geopend door Jasper van Winden in de Hybrid Active Learning Classroom. Jasper is coördinator van de pijler onderwijsinnovatie van het Centre for Academic Teaching and Learning en voorzitter van de SIG Learning Spaces van SURF. Hij besprak hoe zijn eigen interesse in hybride onderwijs is ontstaan, hoe hij daardoor bij de Teaching and Learning Lab terecht kwam, de centrale plek voor onderzoek naar nieuwe onderwijsmethoden, en hoe het ontwerp van de verschillende Future Learning Spaces binnen de UU in zijn werk is gegaan.

Hybrid Active Learning Classroom

Na de opening kon in kleine groepen ervaren worden hoe de Hybrid Active Learning Classroom werkt. De deelnemers die online aanwezig waren verdeelden zich over de verschillende hybride tafels in de ruimte om zich bij één groepje aan te kunnen sluiten. Zo kon zowel online als op locatie ervaren worden hoe de Hybrid Active Learning Classroom werkt.

Vervolgens werd de groep opgesplitst om twee hybride werkgroepruimten te kunnen bezoeken. Hier gaven Len Dijstelbloem en Annet van der Riet uitleg over de hybride werkgroepruimte en deelden zij hun ervaringen daarmee.

Hybride werkgroepruimte

Daarna was er tijd voor een bezoek aan de Virtual Classroom. In deze sessie legden Margien BootsmaJulia Kasch en Laurien Jansen uit hoe deze classroom werkt. Deelnemers hadden de kans om een kijkje te nemen in de classroom zelf én om vanuit een andere ruimte de online omgeving te bezoeken, om ook die kant te kunnen ervaren.

Na een lekkere lunch was het tijd voor de laatste sessie. Hier nam Michel Jansen van SURF de deelnemers meer inhoudelijk mee in het hybride onderwijs. In kleine groepjes werd er nagedacht over de didactische en technische kant van het hybride werken. Hieruit kwamen interessante vraagstukken naar voren.

Op didactisch gebied waren dat vragen zoals: Is hybride onderwijs de toekomst? Wat zijn de positieve en negatieve kanten van hybride onderwijs? Wordt er voldoende op de behoefte van studenten en docenten ingespeeld in het huidige hybride onderwijs?

Hybride onderwijs vraagstukken

Op het technische vlak kwamen bijvoorbeeld de volgende vragen langs: Welke middelen moeten minimaal aanwezig zijn in een hybride klaslokaal? Over welke apparaten moeten docenten en studenten beschikken? Is een tracking camera of bijvoorbeeld touch screen gewenst?

Wat onder andere uit de discussies kwam, is dat het goed is om altijd stil te staan bij de vraag of hybride werken een meerwaarde heeft voor een sessie waar het wellicht gebruikt kan worden. Soms is het beter om ervoor te kiezen specifiek op locatie te werken voor bepaalde sessies, en volledig online voor andere sessies. Wat betreft techniek was een belangrijke conclusie dat de zwakste schakel bepalend is voor het functioneren van een hybride ruimte. Het is van belang om ervoor te zorgen dat in alle onderdelen evenveel geïnvesteerd wordt.

Het was een geslaagde dag die voor velen de ogen heeft geopend wat betreft de mogelijkheden rondom de Future Learning Spaces én daarbij de toekomst van hybride werken. Deelnemers gaven aan geïnspireerd te zijn geraakt, hebben ontdekt dat er veel mogelijk is en dat het ook goed is als je nog zoekende bent naar wat de best practices voor hybride onderwijs zijn, of als je zelfs nog twijfels hebt over de meerwaarde van hybride onderwijs in het algemeen.

Er zijn nog veel vragen die een antwoord nodig hebben binnen het hybride onderwijs. Neem vooral eens een kijkje bij het project Future Learning Spaces voor meer inspiratie of sluit je aan bij de SIG Learning Spaces van SURF om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en andere events rondom de Future Learning Spaces!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties