Verslag rondleiding bibliotheek UM learningspaces 22.04.22.

Om kennis, inspiratie en informatie op te doen voor mijn eindopdracht voor de opleiding docent LGW, heb ik een rondleiding in bij de bibliotheek van de Universiteit Maastricht (UM) weten te regelen. De bibliotheek van de UM houdt zich al jaren bezig met learningspaces en heeft hiermee ondertussen de nodige ervaring opgedaan.

Verslag rondleiding bibliotheek UM learningspaces 22.04.22.

 

Om kennis, inspiratie en informatie op te doen voor mijn eindopdracht voor de opleiding docent LGW, heb ik een rondleiding in bij de bibliotheek van de Universiteit Maastricht (UM) weten te regelen. De bibliotheek van de UM houdt zich al jaren bezig met learningspaces en heeft hiermee ondertussen de nodige ervaring opgedaan.

 

Eerst zou er een informele rondleiding plaatsvinden, maar naarmate mijn eindopdracht vorderde heb ik vanuit de stakeholderanalyse een bredere groep samengesteld.

Dit betekende voor de UM dat zij de rondleiding ook op een formelere manier hebben aangepakt.

We werden van harte ontvangen en welkom geheten op het terrein van de voormalige Tapijn kazerne. Van hieruit vertrokken we naar de locatie van de bibliotheek van de UM in de binnenstad aan de grote Looierstraat. We werden ontvangen in de Makerspace door de overige leden van het team dat de rondleiding zou verzorgen: Carin Klompen (manager), Fons van Eeckhout (relatiemanager), Alice Mares (Hospitality) en Monique Notermans (Coördinator makerspace, aandachtsgebied learningspaces).

Hier werden we geïnformeerd over de achtergrond en de ontwikkeling van de Learningspaces binnen de UM.

De basis voor de uitwerking van de Learningspaces binnen de UM ligt bij het Problem Based Learning, wat vormgegeven wordt door de 7-sprong. Hierbij wordt al snel duidelijk dat er bij deze vorm van (actief) leren een sterke behoefte bestaat naar verschillende mogelijkheden om (in de fysieke leeromgeving) te leren, afhankelijk van de fase van studeren waarin de student zich bevindt.

Aan de ontwikkeling van de learningspace lagen een aantal oorzaken ten grondslag:

 • Groei aantal studenten binnen de UM.
 • Groei van de campussen.
 • Aansluiten bij ontwikkelingen in het gebruik van gebouwen en terreinen van de UM.
 • Aansluiten op het veranderend onderwijs (blended learning/ PGO) en hiermee samenhangend het veranderde studiegedrag van de student.
 • Het veranderen van de sociale constructen onder studenten: groepswerken is “in”.
 • Bekijken of de huidige situatie nog past binnen de geldende quality agreements.

De inrichting van de learningspaces binnen de UM is ontzettend breed aangepakt, op elke locatie is gekeken hoe dit vormgegeven kan worden en is meegenomen in de visie op leren.

Dit uit zich op onder andere de volgende punten:

 • Zeer ruime openingstijden.
 • Ruimtes met een flexibele inrichting.
 • Grote diversiteit aan studieplekken, ruimtes.
 • Divers aanbod aan computer en multimedia faciliteiten
 • Samenwerkruimtes
 • Well-being projecten
 • Makerspaces

Bovenstaand is terug te herleiden naar drie programmalijnen, te weten: Studeren en wonen, studeren, sport en studeren en educatie. Hiervoor kijkt de UM ook buiten de reguliere locaties naar ander concepten en mogelijkheden.

Als basis voor de learningspaces hanteert de UM de volgende definitie:

“Learning spaces encompass the full range of places in which learning occurs, from real to virtual, from classroom to chat room.”

 

Om dit te bereiken heeft de UM een aantal eisen opgesteld waaraan hun learningspaces moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de eisen die aan de student gesteld worden en de behoeftes die de (internationale) student heeft.

Zonder de hele lijst te benoemen is de conclusie dat de learningspaces zo ingericht en ontworpen worden dat deze er ook echt voor de student zijn.

 

Buiten de indeling van learningspaces in formele en informele learningspaces waar studenten kunnen studeren, wordt er een onderscheid gemaakt tussen groepsruimtes (zijn te boeken), instructieruimtes, pc-ruimtes.

Interessant is dat zij bij deze faciliteiten, afhankelijk van de fase waarin de studie zich bevindt, een stoplichtsysteem ingevoerd hebben waardoor ruimtes eenvoudig van functionaliteit kunnen wisselen (Groepsruimte, Samenwerkingsruimte, Stilteruimte).

Om te onderzoeken welke behoeftes er liggen bij de studenten wordt gewerkt met de studentjourney waarbij verschillende persona’s zijn uitgewerkt.

De studenten zijn betrokken bij de inrichting van de ruimtes, door gesprekken te voeren, ideeën te verzamelen en tekeningen te maken. Waar mogelijk is hier ook rekening mee gehouden.

Bij de UM is ervoor gekozen dat de bibliotheek in de lead is bij de Digitale leeromgeving. Deze digitale leeromgeving omvat o.a. Student desktop Anywhere en Blackboard waarin student en docent werken, waar alle content in verwerkt wordt. De docent is hierin verantwoordelijk voor inhoud en functionaliteit.

Om de ontwikkeling van de learningspaces vorm te geven gebruikt de UM de volgende instrumenten:

 • User experience;
 • Student engagement;
 • Externe expertise en ondersteuning (UMIO);
 • Interne expertise;
 • Know how en onderzoekskracht van Edlab (Maastricht institute of Education and innovation);
 • Best practice bij andere UB’s;
 • Netwerk en kenniscommunity.

Aansluitend aan deze uitvoerige uitleg hebben we een rondleiding binnen de UB gekregen, waarbij we verschillende ruimtes hebben bezocht waarbij de concepten en doelstellingen nogmaals werden uitgelegd. Vervolgens zijn we teruggegaan het terrein van de Tapijn-kazerne waar we de nieuwe Learningspaces, die recent zijn opgeleverd, bezocht hebben.

Dit was ook het eindpunt van deze indrukwekkende rondleiding.

Conclusie

Waardevolle dag waarbij de volgende inzichten zijn opgedaan:

 • Het PGO, zoals gebruikt binnen de UM, komt voor een heel groot deel overeen met de inrichting van het nieuwe curriculum binnen de ZAP waarbij modulair onderwijs verzorgd zal worden.
 • Learningspaces ontwikkelen voor maar zeker ook door de student.
 • Learningspaces horen deel uit te maken van de visie op leren en studeren.
 • Stop met denken in hokjes en kaders!
 • Persoonlijke conclusie: het is niet de vraag óf we vorm moeten geven aan learningspaces binnen mijn werkomgeving maar hoe we dit gaan doen.
sfeerimpressie learningspaces bibliotheek UM.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Gerelateerde artikelen