OPEN PEDAGOGY: AANJAGER VOOR BETEKENISVOL LEREN

Open Pedagogy is een belangrijk instrument om betekenisvol leren te versterken. Dat betogen Marijn Post, Michiel de Jong, Marjon Baas en Ria Jacobi, leden van SIG Open Education. Die versterking is belangrijk, omdat betekenisvol leren zorgt voor betekenis en impact in de hele kennisontwikkeling; en dat is weer nodig voor het oplossen van de problemen van deze tijd. Daarom ontwikkelden de auteurs het Open Pedagogy framework 2.0, als katalysator voor betekenisvol leren.

Leren in een veranderende wereld
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, en die transities vragen om een transformatie van het onderwijs. Elke HO-instelling houdt zich daarom bezig met thema’s als flexibilisering, leven lang ontwikkelen, digitale transformatie en aansluiting op het werkveld. Daarbij zien we een accentverschuiving: studenten krijgen steeds meer ruimte om zelf een actieve, betrokken en verantwoordelijke rol in hun leren in te nemen. Met deze accentverschuiving verandert ook de leeromgeving van de student. De student leert niet meer alleen op de campus, maar in allerlei met elkaar verbonden contexten.

Raakvlakken Open Education en betekenisvol leren
Open Education past naadloos in deze ontwikkeling: de actieve deelname van studenten aan kennisontwikkeling tijdens hun opleiding. Deze actieve participatie heeft verschillende verschijningsvormen, die samenkomen in het onderwijsframework Open Pedagogy; een verzameling van karakteristieke leeractiviteiten rondom het werken in open netwerken en het gebruik van open leermaterialen. Studenten hebben daarbij een centrale rol in het beoordelen, creëren en delen van informatie.  Dit leidt er toe dat studenten meer betekenis halen uit het leren, omdat hun leerproducten meer duurzame waarde hebben, hun leeractiviteiten impact maken en zij de opgedane kennis tijdens de leeractiviteiten direct kunnen toepassen in de praktijk.   

Open Pedagogy framework 2.0
Het Nederlands hoger onderwijs heeft de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van Open Education en de inzet van open digitale leermaterialen. Tot nu toe ligt de nadruk op het toegankelijk maken van kennis(producten) of leermaterialen. Met die beperkte insteek wordt onvoldoende ingezoomd op de waarde die Open Education heeft voor het leren van studenten; het is noodzakelijk dat studenten ruimte krijgen om kennis te bekritiseren en aan te passen, te creëren, te delen en te (her)gebruiken in nieuwe contexten. Het Open Pedagogy framework 2.0 is een geüpdatet framework voor de ontwikkeling van onderwijs dat studenten die ruimte biedt. De student is dan niet alleen ontvanger van kennis, maar ook producent, peer-reviewer en bijdrager aan kennis. Juist deze actieve en participerende rol van de student bij kennisontwikkeling raakt de kenmerken van betekenisvol leren.

Figuur 1: Open Pedagogy framework 2.0
Figuur 1: Open Pedagogy framework 2.0

Wezenlijke bijdrage
Om leren betekenisvoller te maken, is het niet noodzakelijk om het Open Pedagogy framework in zijn geheel toe te passen in het onderwijsontwerp. De succesvolle toepassing van een enkele karakteristiek zorgt al voor een versterking van het betekenisvol leren en daarmee voor een stap richting een door de student geleide kennisontwikkeling. Het is daarbij van belang om te erkennen dat dit een bepaalde houding en vaardigheden vraagt die uitdagend zijn voor studenten. Het is daarom essentieel om studenten stapsgewijs en op een veilige manier mee te nemen in de karakteristieken van Open Pedagogy. Gebeurt dat, dan kan het framework wezenlijk bijdragen aan betekenisvol leren, en daarmee aan relevant hoger onderwijs.

Lees het gehele artikel of de samenvatting van Open pedagogy: aanjager van betekenisvol leren.

Lees het artikel Open pedagogy: aanjager van betekenisvol leren

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen