Thema-uitgave Hergebruik van Open Leermaterialen in Open Education Week

De ontwikkeling van open leermaterialen staat al een aantal jaren in de belangstelling in het Nederlands hoger onderwijs. Zowel binnen de Strategische Agenda en de stimuleringsregeling van het Ministerie van OCW, als ook bij SURF en binnen hogeronderwijsinstellingen zelf. Er is over de jaren heen enorm veel mooi materiaal ontwikkeld en open gedeeld door instellingen op diverse platformen. Toch blijkt dat hergebruik van deze open leermaterialen voor veel instellingen nog een groot vraagstuk is. Vindt er veel hergebruik plaats en hoe dan? Moet hergebruik gestimuleerd worden en wat kunnen instellingen daaraan doen? Wat gebeurt er al in Nederland op dit gebied?

De SIG Open Education heeft deze vragen als leidraad genomen voor een speciale thema-uitgave over hergebruik. In deze thema-uitgave wordt hergebruik beschreven vanuit het perspectief van de docent, student, bibliotheek en professionalisering. Tevens wordt stilgestaan bij ervaringen rond hergebruik binnen de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Experts van verschillende hogeronderwijsinstellingen hebben bijgedragen aan deze thema-uitgave. Voor de Engelstalige versie klik hier.

Wil je meer weten over deze thema-uitgave? Of heb je vragen voor de auteurs? Meld je dan aan voor de webinar aanstaande donderdag van 13.00-14.00 uur waarin de diverse perspectieven nader worden besproken. Aanmelden kan hier

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen