Wil je een community starten of nieuw leven inblazen? Kom dan naar onze sessie tijdens de Open Education Week.

Ontdek hoe jij je (vak)community kan laten leven

Tijdens de Open Education week op 9 maart nodigt SURF 4 (vak)community’s uit om samen te ontdekken welke stappen gezet moeten worden om een (vak)community op te richten of om een al bestaande vakcommunity actieverte maken. Op interactieve wijze leg je met je eigen collega’s de basis voor een plan van aanpak. 

Belangrijkste vraagstukken op tafel

Hoe organiseer je een (vak)community en hoe zorg je ervoor dat leden zich betrokken voelen en actief gaan bijdragen? In een tijdsbestek van maximaal 3 uur ga je met behulp van een set kaarten in op alle belangrijke vraagstukken die gesteld moeten worden om een (vak)community op te starten dan wel een bestaande (vak)community nieuw leven in te blazen.

De methode is zeer geschikt om op interactieve wijze met andere betrokken van de community toe te werken naar ingrediënten voor een plan van aanpak die bij terugkomst verder uitgewerkt kan worden. 

2 sessies 9 maart

De sessies vinden plaats bij SURF op 9 maart. 

  • De eerste is van 09.30 - 12.30 uur
  • De tweede is van 13.30 - 16.30 uur

De groepsgrootte is per tafel 3-6 personen, wij kunnen maximaal 12 personen (2 tafels) per sessie begeleiden.

Aanmelden kan via een email aan L.Legrand@kennisnet.nl, geef svp je voorkeur aan voor een tijd en met hoeveel mensen je wilt komen.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen