Wat als er geen (C)RIS-is?

Onderzoeksinformatie in het hbo  

Op 28 november zijn veel data stewards, IT’ers, informatiespecialisten, en andere experts op het gebied van informatie over praktijkgericht onderzoek bij SURF samengekomen om de meest recente ontwikkelingen te bespreken en te bepalen waar we volgend jaar op moeten inzetten. Er is veel kennis uitgewisseld, er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan en er zijn oplossingen voor de (C)RIS-is aangedragen!  

DOSP 

Na een korte intro van het Open Research Information team bij SURF zijn we de dag begonnen met een presentatie van Katrien de Smet, Sharon Schillewaert, en Jan-Frederik Van Wijmeersch over het Digital Open Science Platform (DOSP) in Vlaanderen. Dit is een platform ontwikkeld door 13 hogescholen en wordt gebruikt om projecten van idee tot uitvoering te volgen in één systeem. De informatie over projecten wordt vervolgens doorgestuurd naar FRIS, het nationale platform voor onderzoek in Vlaanderen. In hun presentatie lieten ze heel mooi zien hoe het platform op verschillende manieren kan worden geïntegreerd en hoe elke hogeschool daarin zijn eigen keuze kan maken. Een zeer waardevol kijkje in de keuken van onze zuiderburen!  

Publinova 

Uiteraard kon Publinova niet ontbreken op deze dag als HÉT platform om al het goede wat praktijkgericht onderzoek doet te etaleren. Eind oktober is het platform live gegaan en kun je hier dus zien wat er in het praktijkgericht onderzoek gebeurt. Nog lang niet alle hogescholen zijn aangesloten en er liggen nog behoorlijke uitdagingen om de datakwaliteit omhoog te krikken. Iets waar Sanne Tonkens en Peter Dubbeld op in gingen in hun presentatie. Welke informatie kunnen we op korte termijn verbeteren, welke op lange termijn en hoe kunnen we dat gezamenlijk aanpakken? Via een mentimeter werd gepeild waar het publiek vond dat eerst aandacht aan moest worden geschonken. 

Metadata werkgroep hbo 

Maarten Hoogerwerf moest vervolgens proberen om een stoffig onderwerp als metadata sappig te maken. En hoewel dat misschien een te grote uitdaging was, is het wel gelukt om het belang van afspraken rondom de informatie die we uitwisselen te benadrukken. Het doel van de werkgroep is dus niet alleen om te bepalen hoe we de informatie uitdrukken en met welke standaarden we de informatie uitwisselen, maar ook om te bepalen welke informatie we uit willen wisselen en waarom. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met personen die wel meewerken aan een onderzoek maar geen onderzoeker zijn? Moeten we daar dezelfde informatie van registreren als onderzoekers? Verder werd het publiek gevraagd waar en hoe we de afspraken uit de werkgroep kunnen borgen.  

PID Quiz 

Na de lunch werd iedereen wakker geschud met een PID quiz, verzorgt door Tanya van Goch. Wat weet jij al van PIDs? En wil jij de PID kennis van jouw collega’s misschien ook een keer testen?  

Breakouts  

Vervolgens waren er drie bliksem presentaties van de Hogeschool Utrecht, Avans, en Hogeschool Rotterdam.  

Margreet Riphagen en Hendrik Faasse van de Hogeschool Utrecht vertelde over MyResearch, een low-code oplossing gebouwd in Mendix waarin onderzoekers hun data management plannen, ethische toets en privacy op een plek kunnen regelen. Een mooie bijvangst in deze tool is dat er veel informatie over projecten wordt geregistreerd en dit zou ook op andere plekken gebruikt kunnen worden.  

Cora Bijlsma van Avans vertelde over het Avans Research Platform, ook een low-code oplossing gebouwd in Mendix, maar dan met een iets bredere insteek dan alleen DMPs, ethische toets en privacy. In deze tool willen ze onderzoekers ondersteunen gedurende de hele onderzoekscyclus.  

Ten slotte vertelde Elly Katoen van Hogeschool Rotterdam over het Projectdossier, een applicatie die erg lijkt op DOSP en bedoeld is voor projectadministratie. Ook hier worden projecten gevolgd van idee tot uitwerking, maar deze informatie over projecten wordt nog niet doorgestuurd naar Publinova. In dit korte filmpje krijg je een goed beeld wat je allemaal kan met het Projectdossier. 

In discussies in kleinere groepen was er tijd voor vragen en werd er gekeken hoe deze oplossingen ook onderzoeksinformatie registreren. Er werd benadrukt dat deze tools niet als RIS worden gezien, maar wel een rol kunnen spelen in het ecosysteem van onderzoeksinformatie.  

Roadmap 2024  

Aan het einde van de dag was aan mij de eer om plannen voor volgend jaar te presenteren. Ik herhaalde hier nogmaals het doel van het project: een goed werkend ecosysteem van onderzoeksinformatie in het hbo. Hiervoor hebben we afspraken en standaarden nodig, daarom wordt volgend jaar de werkgroep metadata voortgezet. Ook willen we pilots gaan opzetten met RAiD, de persistent identifier voor projecten. Een derde activiteit op de roadmap voor 2024 is de datakwaliteit in Publinova, hier zullen we door nauwe samenwerking met het team van Publinova kijken hoe we stap voor stap de data in het portaal kunnen verbeteren. Aan de hand van een mentimeter werd vervolgens getoetst waar de community op dit moment de meeste behoefte aan heeft. De antwoorden lieten overduidelijk zien dat informatie over projecten de prioriteit moet krijgen in 2024. Ik ga er mee aan de slag!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen