Privacyverklaring

SURF hecht belang aan de privacy van zijn leden. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.

Hoe gaan we om met je gegevens?

Als SURF persoonsgegevens van je vraagt en verwerkt, dan staat je privacy voorop. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • we alleen de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • we je persoonsgegevens goed beveiligen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • je je persoonsgegevens altijd kunt inzien, corrigeren of verwijderen. 

Beveiligingsmaatregelen

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te waarborgen.
 • We treffen organisatorische en fysieke toegangsmaatregelen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

SURF biedt met SURF Communities een interactief platform aan waarop het mogelijk is om kennis te delen en contacten te leggen. Via SURF Communities kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt.

Je profiel

Persoonsgegevens

 • E-mailadres (verplicht)
 • Gebruikersnaam (verplicht)
 • SURFconext ID (verplicht)
 • Avatar
 • Functie
 • Werkgever
 • Werkervaring
 • Expertise
 • Twitteradres
 • LinkedInadres

Waarom vragen we deze gegevens?
Om de notificaties te versturen (rechtsgrond verwerking: gerechtvaardigd belang SURF). Via SURF Communities kun je naast community’s ook auteurs of publicaties volgen. Een keer in de week ontvangt de inschrijver notificaties indien er ontwikkelingen zijn op het platform.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Zolang je actief deelnemer van SURF Communities bent of je je afmeldt voor de notificaties. Je afmelden voor de notificaties kan via de notificaties zelf of via je profiel. 

Securitydoeleinden

Persoonsgegevens

 • IP-adres
 • Laatste inlogtijd
 • Loggegevens

Waarom vragen we deze gegevens?
We hebben deze gegevens nodig om het platform te kunnen beveiligen (rechtsgrond verwerking: Gerechtvaardigd belang SURF).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

 • IP-adres: 2 weken
 • Laatste inlogtijd: tot de volgende keer dat je inlogt
 • Loggegevens server: 2 weken


Content op SURF Communities

Persoonsgegevens

 • Je artikelen
 • Je reacties  

Waarom vragen we deze gegevens?
Dit is de inhoud van de artikelen die je zelf plaatst  (rechtsgrond verwerking: toestemming).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Zolang je actief deelnemer van SURF Communities bent. Bij verwijdering van je profiel heb je de keuze om tevens je geplaatste artikelen te laten verwijderen. In dat geval geldt dezelfde bewaartermijn als voor je profiel. Je kan er tevens voor kiezen om je geplaatste artikelen te bewaren. In dat geval wordt het artikel geanonimiseerd door je gebruikersnaam bij het artikel te verwijderen. Je kunt je eigen artikelen natuurlijk ook zelf offline halen en ons vragen het artikel uit het systeem te verwijderen.

Notificaties

Persoonsgegevens

 • E-mailadres

Waarom vragen we deze gegevens?
Om de notificaties te versturen (rechtsgrond verwerking: gerechtvaardigd belang SURF). Via SURF Communities kun je naast community’s ook auteurs of publicaties volgen. Een keer in de week ontvangt de inschrijver notificaties indien er ontwikkelingen zijn op het platform.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Zolang je actief deelnemer van SURF Communities bent of je je afmeldt voor de notificaties. Je afmelden voor de notificaties kan via de notificaties zelf of via je profiel. 

Openbaarheid profiel

Om een profiel aan te kunnen maken is het noodzakelijk om een gebruikersnaam, e-mailadres en SURFconext ID in te voeren. De overige gegevens kan je naar eigen wens invullen. De gegevens die je invoert in je profiel zijn (afgezien van je e-mailadres en SURFConext ID) standaard te zien voor overige bezoekers die zijn ingelogd. Je gebruikersnaam, profielfoto, functie, werkgever en biografie zijn ook standaard te zien voor de bezoekers die niet zijn ingelogd.

Opzeggen profiel

Je kan te allen tijde je profiel (laten) verwijderen. In dat geval vragen wij je om een keuze te maken tussen de volgende opties:

 • Je profiel en geplaatste artikelen worden verwijderd 
 • Je profiel wordt volledig verwijderd, maar je geplaatste artikelen blijven bewaard. De gebruikersnaam bij de artikelen wordt in dat geval geanonimiseerd, door je gebruikersnaam te veranderen in ‘Anonieme gebruiker’. 

Wij zullen binnen een maand na jouw verzoek jouw profiel verwijderen, afhankelijk van jouw gemaakte keuze. 

Inschakelen derde partijen

SURF Communities wordt geleverd door de SURF Coöperatie.

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren. Onze hostingprovider en ICT-leveranciers hebben toegang tot jouw gegevens,  voor zover noodzakelijk voor het leveren van de dienst.

Verder verstrekken we jouw gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. SURF is dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met SURF, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. Wat kun je precies met de aan ons verstrekte gegevens?

 • Je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.
 • Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief. Let op: de verwerking van je persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming, blijft rechtmatig.

Vind je dat SURF niet goed omgaat met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij SURF. Als jij en SURF er samen niet uitkomen, kun je een klacht over SURF indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Recht van bezwaar

Naast de hierboven genoemde rechten, kun je ook bezwaar maken tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van het gerechtvaardigd belang van SURF of een derde partij. Dit kan wegens redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Bezwaar maken kan via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring vindt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken op onze website. SURF kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen voordat je van deze website(s) gebruik maakt.

Wijziging privacyverklaring

SURF kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Cookiebeleid

Lees ook onze cookieverklaring, waar we uitleggen welke cookies we gebruiken op onze website en met welk doel. 

Contactgegevens SURF

Algemeen
SURF
Moreelsepark 48
3511 EP  Utrecht
communities@surf.nl
+31 88 787 30 00

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2022.