Ethische vraagstukken rondom studiedata. Een impressie van de sessie op de OWD2020

"Van belang is dat het onderwijs ingericht moet zijn op ontwikkeling en leren en dat data daar op een of andere manier ondersteunend aan zouden moeten zijn. Dat vraagt een heel specifieke, moeilijke balans. Omdat data altijd bezig zijn met te kijken naar wat er al bekend is en te voorspellen wat er dan gebeurt. En dat staat bijna haaks op mogelijkheid van ontwikkeling en het leren van iets nieuws."

 Aldus Miriam Rasch tijdens de Onderwijsdagen in de sessie Ethische vraagstukken rondom Studiedata.

Dataïsme, onderwijs en ethiek
Dataïsme, onderwijs en ethiek

Miriam Rasch gereflecteerde op het gebruik van data in het onderwijs, welke aandachtspunten zij daarbij ziet en welke vragen wij ons zouden moeten stellen bij het gebruik van data. Het vraagt, aldus Rasch, om een balans tussen voorspellen en vrije speelruimte. Maar ook om een open en toegankelijke houding van instellingen om met studenten in gesprek te gaan. Waarbij de vragen die met elkaar besproken worden gaan over wat is het doel wat je wilt bereiken, en hoe verhoudt zich dat tot de middelen, de intentie en het handelen. Waarbij zij aandacht vraag voor hoe je meer autonomie kunt organiseren voor studenten en docenten. Maar bovenal: blijf reflecteren!

Het hele interview is hier te beluisteren: https://soundcloud.com/surfnl/data-en-ethiek-in-het-onderwijs/s-uhA83E1dSmr

Meer luisterplezier over Dataïsme en het boek Frictie: Ethiek in tijden van dataïsme (De Bezige Bij) op www.miriamrasch.nl.  

BOOST!
BOOST! Ethiek in de praktijk van een innovatieprogramma

In het BOOST! Programma stimuleert en organiseert de TU Eindhoven innovatie in het onderwijs. Student Arthur Nijdam en programmanager Fred Gaasendam gaven een inkijkje hoe zij binnen dit programma ethiek hebben georganiseerd. Daarbij stellen zij zich de vragen: waar moet een project aan bijdragen, wat levert het op en voor wie? Belangrijk uitgangspunt dat zij daarbij hanteren is dat de student eigenaar is van haar data. Zij laten zien hoe dat werkt in de praktijk. Met een ethische commissie, een code of conduct, en goede gesprekken.  Meer informatie over het BOOST! programma: https://boost.tue.nl/

Code of pratice
Een landelijk referentiekader of Code of Practice

De door JISC ontwikkelde Code of Practice is een voorbeeld voor veel instellingen in Nederland als het gaat om op een verantwoordelijke, passende en effectieve manier om te gaan met studiedata en learning analytics. En verschillende Nederlandse instellingen hebben daarop ook een eigen code ontwikkeld, zoals de TU Eindhoven en de VU. Maar er is ook behoefte aan een landelijk kader. Een kader dat praktische handvatten biedt voor instellingen om aan de slag te gaan met data en analyses. Een kader dat vertrouwen geeft aan studenten, docenten en instellingen. Andrew Cormack van JISC en Dominique Campman van de EUR en betrokken bij de Versnellingszone Studiedata spraken over het de functie van de code (vertrouwen), de inhoud (waarden of praktische handvatten?) en hoe het gebruikt wordt of kan gaan worden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen