Privacy by Design concreet gemaakt

In één minuut het principe 'privacy-by-design begrijpen'.

Bij de publieke waarde 'autonomie' wordt vaak in een adem ook privacy genoemd. In het verlengde hiervan kom je 'privacy by design' vaak tegen maar wat houdt dat concreet in? Jaap-Henk Hoepman heeft daar een mooi klein boekje over geschreven (ook bekend als het blauwe boekje) dat te vinden is op https://www.cs.ru.nl/~jhh/publications/pds-boekje.pdf. Op blz. 3 van dit zeer toegankelijk geschreven boekje worden 8 ontwerpstrategieën genoemd waaraan je aandacht moet geven. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen