SURF start SSI wallet-experiment, denk je mee?

Misschien heb je de term ‘self-sovereign identity’ (SSI) al eens gehoord in de context van IAM. Dat kan goed kloppen, want binnen team Trust & Identity is het een van de belangrijkste trends waarop we anticiperen. Beleidsmakers beschouwen SSI in toenemende mate als een belangrijk principe om gebruikers meer regie op eigen data te geven met behoud van privacy.  

Meer informatie over SSI en welke projecten SURF op dit vlak uitvoert vind je op: www.surf.nl/ssi. 

Aspecten SSI

T&I doet al enkele jaren onderzoek naar SSI. Met deze kennis ondersteunen we onderwijsinstellingen bij hun IAM-ontwikkeling en verbeteren we de SURF-dienstverlening. Om het onderzoek naar SSI te kaderen is het team een SSI-lab gestart waarin we kennis en ervaring met SSI en SSI-technologieën binnen SURF willen samenbrengen en laagdrempelig delen. 

We kijken daarbij onder andere naar de volgende aspecten:  

 • Functionaliteit: wat kan je er mee? 

 • Gebruikers: begrijpen mensen dat ze regie hebben en wat dit betekent? 

 • Impact op instellingen: hoe verandert SSI het IAM-landschap van instellingen? 

 • Techniek: hoe werkt het? Welke technische standaarden zijn er? 

 • Volwassenheid: in hoeverre is het al toepasbaar? Welke oplossingen zijn er al? 

 • Use cases: wat zijn de praktijkvoorbeelden? In welke onderwijscases speelt dit? 

 • Privacy en juridische aspecten: wat is de rolverdeling in een SSI-ecosysteem? 

SSI wallet experiment 

Een belangrijk aspect van SSI is dat studenten zelf bepalen welke (onderwijs)gegevens zij uitwisselen en met wie. Deze gegevens zijn nodig om onderwijs te volgen en om gebruik te maken van bepaalde diensten. Denk aan het bewijzen dat je studeert om toegang tot studentenhuisvesting te krijgen. Of digitaal een diploma kunnen aanbieden aan een toekomstig werkgever. Een zogenaamde 'wallet' - een digitale portemonnee met persoonsgegevens - helpt de student hierbij. 

Technisch experiment om vragen over SSI te beantwoorden

Een van de experimenten binnen het SSI-lab is het ontwikkelen van zo’n wallet-app. Het doel is niet te komen tot een productiewaardige omgeving. Dit technische experiment gaat ons helpen bij het beantwoorden van de vragen die we hebben over SSI. Enkele van de wallet-functies die we willen testen zijn:  

 • Gegevens delen met partijen binnen en buiten onze sector. 

 • Digitaal ondertekenen van een document of transactie 

 • Inzicht krijgen in studieresultaten 

 • Inloggen zonder wachtwoord 

 • De mogelijkheid om gebruikers beter te identificeren 

Uitgangspunt experiment: aansluiten bij open source-componenten 

Uitgangspunt van het technisch experiment is het toepassen van open source componenten, bij voorkeur componenten die aansluiten bij de eIDAS referentie-wallets van de Europese Commissie. Door bestaande componenten en bouwstenen van SURF te hergebruiken, zoals eduID, edubadges en SURFconext verwachten we op korte termijn een eerste PoC te kunnen realiseren. 

Samenwerking met referentie-wallet Yivi (voorheen IRMA) 

Om de wallet te realiseren werken we samen met IRMA (sinds kort Yivi). Yivi is een bestaande open source SSI-wallet die  SIDN ontwikkelt in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Yivi is door de Nederlandse overheid en door de KVK voor de EU Large Scale Pilots aanbevolen als open source wallet voor het leveren van de persoonlijke-ID (PID) en organisatie-ID (OID). We verwachten dat door gebruik te maken van Yivi-technologie, een belangrijke stap te kunnen zetten naar eenvoudige en interoperabele uitwisseling van gegevens in en buiten onze sector, zowel nationaal als internationaal. 

Meedenken of –doen? Reageer dan bij voorkeur voor 10 november 

We nodigen alle geïnteresseerden uit die op de hoogte willen blijven, mee willen leren van de resultaten uit onze experimenten, of misschien zelfs een use case hebben. Neem dan contact met ons op: marlies.rikken@surf.nl en niels.vandijk@surf.nl

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen