Regie op Data

Regie op data kan binnen onderwijs en onderzoek verschillende dingen betekenen. Vaak hangt een roep om regie samen met een bezorgdheid. Een bezorgdheid met betrekking tot data en de verantwoordelijkheden die data met zich meebrengen. Data zijn belangrijk, je moet daar iets voor regelen. Daarbij is het niet altijd duidelijk wat dat precies moet zijn en hoe je dat precies doet.

Tal van initiatieven houden zich bezig met data-gerelateerde vraagstukken. Wat vaak ontbreekt, is een goed overzicht van de verschillende initiatieven en de samenhang daartussen. En juist omdat het vragen zijn die organisaties en sectoren overstijgen, is sterk de behoefte om dit overzicht wel te hebben. Volg of neem actief deel aan de community Regie op data. Hier leren we van elkaar en we blijven op de hoogte van wat er speelt. Zo ontstaat zicht op initiatieven en kunnen we hierop voortbouwen. Op die manier zijn we toekomstbestendig bezig