Anatomie in VR: Juiste didactische setting helpt studentbetrokkenheid vergroten

Bij het inzetten van VR in anatomie onderwijs is de grootste winst te behalen in de betrokkenheid van studenten wanneer je de juiste didactische setting creëert. Afgelopen drie jaar hebben we bij Bewegingswetenschappen ervaring opgedaan met VR in het anatomie onderwijs en het effect daarvan op het leren en de betrokkenheid onderzocht. Lees hieronder onze belangrijkste resultaten en praktische toepassingen.

In het onderzoek werd een interventiegroep die werkgroepen bijwoonde voorafgaand aan de theoretische deeltoetsen vergeleken met een controlegroep. Er was een kleine positieve trend te zien voor de interventiegroep in het leereffect. De belangrijkste bevinding komt echter uit de thematische analyse van de vragenlijsten en laat zien dat betrokkenheid positief wordt beïnvloed, vooral op het gebied van gedrag en emotie. Studenten gaan actief aan de slag met de leerstof, dragen actief bij aan de les en vinden het leuk en interessant. Dit wordt waarschijnlijk beïnvloed door de aanwezigheid van activerende werkvormen die de studenten hierin stimuleren en door de interactie met medestudenten. Daarnaast geven studenten aan dat ze de werkgroepen vooral heel nuttig vinden om voor te bereiden op de toetsen.

 

Visuele samenvatting onderzoeksresultaten
Visuele samenvatting onderzoeksresultaten

Het ontwerpen van activerende opdrachten die ook nog de communicatie en samenwerking tussen studenten stimuleren versterken dus aanzienlijk het positieve effect van VR en zijn daarmee voorwaarden voor een leeromgeving met VR. Studenten kunnen de VR op die manier goed gebruiken om te oefenen met de ligging en functie van de anatomische structuren, maar tegelijkertijd oefenen ze dan ook met het communiceren over anatomie in de juiste woorden. Doordat de studenten niet met elkaar mee kunnen kijken, is degene in VR verplicht om duidelijk te communiceren zodat de anderen een duidelijk beeld kunnen vormen en kunnen gaan vergelijken met hun eigen bronnen en aantekeningen. Dit stimuleert een formatieve discussie en laat ze reflecteren over de kennis van beide studenten. Als docent is het belangrijk om dit te faciliteren d.m.v. het ontwerp van de opdrachten en de begeleiding tijdens de les. Zie het volledige onderzoeksrapport voor meer informatie en ons voorbeeld ter inspiratie (bijlage 1).

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen